กสทช.ดึงอดีตที่ปรึกษามั่นคงมะกันร่วมบรรยายภัยไซเบอร์ยุคดิจิทัล

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันประเทศไทยใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2559 มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นถึง 93.72% คิดเป็น 63.24 ล้านเลขหมาย ทำให้เสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น จากสถิติหลายสถาบันทั่วโลกระบุว่าจะโจมตีเป้าหมายที่มีผลทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เช่น สถาบันการเงิน โครงข่ายโทรคมนาคม ระบบขนส่งมวลชน ระบบไฟฟ้า ซึ่งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ กสทช.จึงจัดงานสัมมนาวิชาการในงานวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี 2560 หรือ NET 2017 ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระดับสูงของสหรัฐอเมริกามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้ อาทิ นายริชาร์ด เอ. คลาร์ค อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงให้กับประธานาธิบดีสหรัฐหลายคน เจ้าของหนังสือ Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It และ Robert K. Knake
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า รัฐบาลได้ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ แต่อีกด้านหนึ่งก็มีความเสี่ยงที่อาจเกิดภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งในการ ป้องกันภัย