"ADVANC-ITEL-TRUE"ชิงเน็ตชายขอบ1-2ส.ค.

กสทช.เผย ADVANC-ITEL-TRUE-TOT-CAT ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน เปิดเคาะราคาวันที่ 1-2 ส.ค.นี้ จ่อนำเงินกองทุน USO ราว 360 ล้านบาทอุดหนุนให้ประชาชนใช้ฟรีนำร่อง 3 เดือน พร้อมชงเข้าบอร์ดดีอี รับทราบ 1 ก.ย. 60
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงาน กสทช. เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ายื่นซองเพื่อเข้าประมูลโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดจ้างโครงการดังกล่าวได้ประชุมเพื่อตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติผู้ยื่นซองเข้าประมูล โดยมีผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมสังเกตการณ์เพื่อความโปร่งใส พบว่าทุกรายผ่านคุณสมบัติผู้เข้าประมูล
          โดยพื้นที่โครงการภาคเหนือ 1 แบ่งเป็นสัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 3 ราย ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE โดยราคากลางอยู่ที่ 2,857 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเคาะราคาประมูลลดลงจากราคากลางดังกล่าว
          ส่วนสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) มีผู้ผ่านคุณสมบัติทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC, TOT และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทในเครือ TRUE ราคากลางอยู่ที่ 2,120 ล้านบาท
          สำหรับพื้นที่โครงการภาคเหนือ 2 จำนวน 9 จังหวัด แบ่งเป็นสัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 2 ราย ได้แก่ TOT และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคากลางอยู่ที่ 2,123 ล้านบาท ส่วนสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ผ่านคุณสมบัติทั้ง 4 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT, TOT และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ราคากลางอยู่ที่ 904 ล้านบาท
          ขณะที่พื้นที่โครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 จังหวัด แบ่งเป็น สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีผ่านคุณสมบัติ 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, TOT และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคากลางอยู่ที่ 2,542 ล้านบาท และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 3 รายได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, TOT และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ราคากลางอยู่ที่ 641 ล้านบาท
          ส่วนพื้นที่โครงการภาคกลางและภาคใต้ จำนวน 24 จังหวัด รวมถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา กับ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย แบ่งเป็นสัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 3 ราย ได้แก่ ITEL, TOT และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคากลางอยู่ที่ 1,888 ล้านบาท และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 4 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, CAT, TOT และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ราคากลางอยู่ที่ 536 ล้านบาท
          ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไป สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประกวดราคาในวันที่ 1-2 ส.ค. 2560 โดยใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Auction แบ่งเป็นในวันที่ 1 ส.ค. 2560 จะประกวดราคาในสัญญาการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความความเร็วสูง และวันที่ 2 ส.ค. 2560 จะประกวดราคาในสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ไม่เกินสิ้นดือน ส.ค. 2560 และเริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ไม่น้อยกว่า 15% ของหมู่บ้านเป้าหมาย หรือประมาณ 600 หมู่บ้าน และให้บริการครบทั้ง 3,920 หมู่บ้านภายในเดือน ก.ค. 2561
          นายฐากร กล่าวว่า เตรียมเสนอที่ประชุม กสทช. เกี่ยวกับการให้บริการฟรีโครงการดังกล่าว เป็นช่วงเวลานำร่องหลังเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้ประชาชนสามารถทดลองใช้ได้ ก่อนพิจารณาขยายต่ออีกเป็น 6 เดือน โดยใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 17,000 ล้านบาทมาสนับสนุน จากนั้นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ในวันที่ 1 ก.ย. 2560 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อรับทราบ
          "คาดว่าเบื้องต้นจะใช้งบประมาณในการสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้บริการฟรีประมาณ 360 ล้านบาทเท่านั้น โดยคิดจากจำนวนครัวเรือน 600,000 ครัวเรือน ใน 3,920 หมู่บ้าน หากคิดค่าบริการสูงสุดที่ 200 บาท/เดือน จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 120 ล้านบาท/เดือน ให้ใช้ฟรี 3 เดือน ก็จะได้ตัวเลขดังกล่าว" นายฐากร กล่าว