6ยักษ์สื่อสารจ่อประมูล"เน็ตชายขอบ"หมื่นล้าน

กรุงเทพธุรกิจ จับตา 6 บริษัทสื่อสาร แข่งประมูลชิงโครงการติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตชายขอบกว่า 1 หมื่นล้านบาท กสทช.ของบกองทุนฯ 360 ล้านบาทให้เกือบ 4 พันหมู่บ้านใช้ฟรี 3 เดือน เตรียมเสนอบอร์ดดีอี 1 ก.ย.นี้อนุมัติ หวังให้รัฐบาลประกาศเป็นของขวัญปีใหม่
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังคณะกรรมการจัดจ้างโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน (โซน ซี) รวมมูลค่าโครงการ 13,611 ล้านบาทว่า ขณะนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติผู้ยื่นซองเข้าประมูล โดยมีผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมสังเกตการณ์ สรุปว่าผู้เข้ามายื่นซองประมูลเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา ผ่านคุณสมบัติทุกราย ประกอบด้วย 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2.บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ 6.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด
          ขั้นตอนต่อไปสำนักงานกสทช. จะจัดให้ยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ออคชั่น)ในวันที่ 1 และ 2 ส.ค.นี้ โดยในวันที่ 1 ส.ค.อี-ออคชั่นสัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความความเร็วสูง (บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส) และวันที่ 2 ส.ค. จะอี-ออคชั่นสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โมบาย เซอร์วิส) โดยอาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และหลังจากที่ได้ผู้ชนะแล้วจะสรุปผลการประมูลรายงานต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
          สำหรับรายชื่อเอกชนที่ยื่นประมูล และผ่านคุณสมบัติทุกราย ในโครงการนี้แบ่งเป็น 4 พื้นที่ 8 สัญญา ประกอบด้วย 1. กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 จำนวน 8 จังหวัด แบ่งเป็น สัญญาจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ อินเตอร์ลิงค์ฯ, ทีโอที และ ทรู อินเทอร์เน็ตฯ ราคากลาง 2,057 ล้านบาท และสัญญาจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ แอดวานซ์ฯ, ทีโอที และทรูมูฟ ราคากลาง 2,120 ล้านบาท
          2. พื้นที่ภาคเหนือ 2 จำนวน 9 จังหวัด แบ่งเป็น สัญญาจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ ทีโอที และ ทรู อินเทอร์เน็ตฯ ราคากลาง 2,123 ล้านบาท และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อน ได้แก่ แอดวานซ์ฯ, กสท, ทีโอที และทรูมูฟ ราคากลาง 904 ล้านบาท
          3. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 จังหวัด แบ่งเป็น สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ แอดวานซ์ฯ, ทีโอที และ ทรูอินเทอร์เน็ตฯ ราคากลาง 2,542 ล้านบาท และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ แอดวานซ์ฯ, ทีโอที และทรูมูฟ ราคากลาง 641 ล้านบาท
          4. พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ จำนวน 24 จังหวัด และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา แบ่งเป็น สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ อินเตอร์ลิงค์, ทีโอที, และ ทรูอินเทอร์เน็ต ราคากลาง 1,888 ล้านบาท และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ แอดวานซ์ฯ, กสท, ทีโอที และทรูมูฟฯราคากลาง 536 ล้านบาท
          นอกจากนี้ จะเตรียมเสนอให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานของสำนักงานกสทช.ให้ประชาชนที่อยู่ในโซน ซี สามารถใช้อินเทอร์เน็ตฟรีเบื้องต้น 3 เดือน หลังจากนั้นจะมาศึกษาถึงผลดีผลเสีย กระแสตอบรับ และจะพิจารณาขยายต่ออีกเป็น 6 เดือนด้วย เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 โดยงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมาอุดหนุน 360 ล้านบาท จากเงินที่กองทุนฯมีอยู่ 17,000 ล้านบาท รองรับได้ 600,000 ครัวเรือน ใน 3,920 หมู่บ้าน หากคิดค่าบริการสูงสุดที่ 200 บาทต่อเดือนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 120 ล้านบาทต่อเดือน