กสทช.เลื่อนปิดมือถือ2จี3ค่ายดูแล5ล้านเบอร์

กรุงเทพธุรกิจ-แม้อุปกรณ์ระบบ 2จี ใกล้จะหมดอายุ และเสื่อมสภาพ โดยมีลูกค้าเพียง 5 ล้านเลขหมาย จาก ทั้งหมดรวมทุกระบบ 121 ล้านเลขหมาย แต่ขณะนี้ค่ายมือถือก็ยังปิดบริการ 2จี ไม่ได้  มูลค่าตลาดโทรศัพท์มือถือนับ แสนล้านบาท จากจำนวนเลขหมายในตลาดสูงถึง 121 ล้านเลขหมาย โดยมีบริษัท ผู้ให้บริการรายใหญ่ 3 ราย แข่งขันกัน ทำตลาดอย่างหนัก ในยุคที่ชูจุดเด่นเครือข่าย เทคโนโลยี 3จี และ 4จี ที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกที่ ทุกเวลา จนมีการวางเป้าหมายว่า จะมีการยกเลิกระบบ 2จี ที่ให้บริการได้เฉพาะการโทร  เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง มานานเริ่มหมดอายุการใช้งาน และพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคนิยมใช้โทรลดลง แต่ขณะนี้ ด้วยจำนวนผู้ให้บริการที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 5 ล้านเลขหมาย ทำให้ยังไม่สามารถยกเลิกบริการ 2จีได้
          ข้อมูลที่สะท้อนว่าพฤติกรรมของ ผู้บริโภคนิยมการใช้โทรศัพท์เพื่อพูดคุยกันเริ่มลดลงต่อเนื่อง ขณะที่การใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้สัดส่วนรายได้ของบริษัท ผู้ให้บริการในส่วนบริการเสียงลดลง ส่วนบริการข้อมูลเพิ่มขึ้นมาชดเชย   อย่างกรณีตัวเลขรายได้ของผู้ให้บริการเบอร์ 1 ของตลาดคือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่มี ส่วนแบ่งตลาดสูงสุดประมาณ 40% ของตลาด ในแง่จำนวนผู้ใช้บริการในไตรมาสแรกที่ผ่านมา พบว่ารายได้จากการโทร หรือจากวอยซ์ ที่เคยทำสัดส่วนรายได้ 45% ในไตรมาสแรกของปี 2559 เหลือเพียง 36% ในไตรมาสแรกของปี 2560 ขณะที่รายได้จากบริการข้อมูล จาก 49% เพิ่มเป็น 57% ของรายได้รวม
          แม้ผู้ให้บริการอยากจะยกเลิกบริการ 2จี ที่ไม่ได้มีแนวโน้มทำรายได้ แต่ก็ไม่สามารถทำได้ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก็มีมติชัดเจนว่ายังไม่ไฟเขียวให้ยกเลิกบริการ
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. อธิบายเรื่องนี้ว่า เดิมที่ประชุมสำนักงานกสทช.เคยมีมติให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) ทั้ง 5 รายได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หาข้อสรุปร่วมกันว่า จะทยอยยุติการให้บริการระบบ 2จี ช่วงเวลาใด หลังจากที่อุตสาหกรรมและตลาดรวมของผู้ให้บริการล้วนเข้าสู่ระบบ 3จี และ4จี อย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่สำนักงานกสทช.เปิดประมูลคลื่นความถี่ไปเมื่อ 2-3 ปีก่อน
          อย่างไรก็ตามหลังจากที่ให้โอเปอเรเตอร์ ไปหารือร่วมกัน ก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้ยุติเมื่อใด จากเดิมที่เคยกำหนดคร่าวๆ ว่าจะเป็นช่วงกลางปี 2561 เนื่องจาก โอเปอเรเตอร์อ้างว่าแม้ปัจจุบันลูกค้า จะใช้งาน 3จี และ4จี เพิ่มมากขึ้นหลายเท่า แต่ก็มีลูกค้าบางกลุ่มที่ใช้งาน 2จี
          ตัวเลขล่าสุดจากที่ได้รับรายงานคือมีลูกค้า 2จี ในระบบ 5 ล้านราย แบ่งเป็นลูกค้าของเอไอเอส 3 ล้านราย ดีแทค และกลุ่มทรูฯ เท่ากันคือบริษัทละ 1 ล้านราย ดังนั้นการกำหนดวันยุติให้บริการ นั้นอาจจะส่งผลต่อการได้เปรียบเสียเปรียบของเอกชน ทำให้กสทช.ขอศึกษาและ ตรวจสอบข้อมูลก่อน เพื่อให้การกำกับดูแล เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม "ตอนแรกโอเปอเรเตอร์เป็นคนเสนอมาเองว่าจะยุติระบบ 2จี เพราะค่าอุปกรณ์การดูแลรักษาสูง ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน เพราะต่างประเทศไม่มี 2จีแล้ว เราก็ให้สิทธิไปคุยกันเองเพื่อให้การยุติระบบ 2จี เป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมกัน ไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบใคร แต่พอมาล่าสุดก็ยังไม่มีกำหนดว่าจะปิดเมื่อไร เพราะยังมีบางราย อ้างว่าลูกค้ายังคงต้องการใช้งานอยู่" นายฐากร ระบุ
          อย่างไรก็ตาม แนวทางของสำนักงาน กสทช.จากนี้จะหารือเกี่ยวกับแผนการทำโปรโมชั่นเพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาอยู่ ในระบบ 3จี หรือ 4จี เพื่อไม่ให้ลูกค้า ที่ใช้งาน 2จีต้องได้รับความเดือดร้อน ซึ่งได้กำชับกับโอเปอเรเตอร์ไปแล้วว่า ห้ามยุติการให้บริการระบบ 2จี แบบกระชั้นชิด ต้องรายงานมายังกสทช.ก่อน และต้อง โอนย้ายลูกค้าไปยังระบบใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการใดๆ ด้วย
          สำหรับตัวเลขล่าสุดปัจจุบันที่มีจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในตลาด ที่ได้จัดสรรไปแล้วมีจำนวน ทั้งสิ้น 180 ล้านเลขหมาย มีผู้ใช้งานจริง 121 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็นระบบ 2จี 5 ล้านเลขหมาย 3จี 85 ล้านเลขหมาย และระบบ 4จี 31 ล้านเลขหมาย
          นอกจากนี้ เลขาธิการกสทช.กล่าวว่า สำนักงานกสทช.ได้เร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการโอนย้ายเบอร์ (นัมเบอร์พอร์ททิบิลิตี้) หรือ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ โดยได้พัฒนาระบบย้ายค่ายเบอร์เดิมให้เร็วขึ้น เหลือ 2 วันทำการ เพื่อให้ขั้นตอนของลูกค้าที่ต้องการย้าย เข้ามาระบบ 3จี หรือ 4จี ได้รับความสะดวก มากขึ้น โดยตั้งแต่มีการเปิดให้บริการ 3จี มาประมาณ 3 ปีมียอดการโอนย้ายค่าย รวมกว่า 50 ล้านเลขหมาย
          ในปี 2559 มีการโอนย้ายค่ายกว่า 5.42 ล้านเลขหมาย คิดเป็นการโอนย้ายค่าย ต่อเดือน 452,123 เลขหมาย ซึ่งแนวโน้มการโอนย้ายค่ายมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะค่ายโทรศัพท์มือถือมีการแข่งขันทางการตลาดกันมากขึ้น
          การกำกับดูแลเรื่องการย้ายค่าย เบอร์เดิมจึงเป็นเรื่องที่สำนักงานกสทช. ให้ ความสำคัญโดยเน้นการดูแลประโยชน์ของ ผู้ใช้บริการที่สามารถเลือกคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่ามีเรื่อง ร้องเรียนจากผู้บริโภคพอสมควร
          เพื่อไม่ให้ลูกค้าที่ใช้งาน 2จี ได้รับความเดือดร้อน ได้กำชับกับโอเปอเรเตอร์ไปแล้วว่า ห้ามยุติการให้บริการระบบ 2จี