ปรับระบบดูแลเน็ต

โพสต์ทูเดย์ - กสทช.เร่งพัฒนาการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตและนโยบายภาครัฐ สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยในงานแถลงข่าวการจัดประชุมนานาชาติเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2017 (APrlGF 2017) ว่า ไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะบริการโอเวอร์ เดอะท็อป หรือ โอทีที ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ปัจจุบันไทยมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 47 ล้านบัญชี สูงที่สุดในโลก อินสตาแกรมมีผู้ใช้งาน 11 ล้านบัญชี และทวิตเตอร์อยู่ที่ 9 ล้านบัญชี ส่วนยูทูบมีช่องทางให้ผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านราย มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          "การใช้งานบริการโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสื่อสารที่ถือว่าเป็นประโยชน์ แต่หากมีการใช้งานที่ปราศจากการดูแลอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น กสทช.จึงต้องพัฒนาและกำกับดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบนโยบายภาครัฐ ซึ่งต้องทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่าย" นายฐากร กล่าว
          ทั้งนี้ จากสถิติของอินเทอร์เน็ตเวิลด์ปี 2560 ระบุว่า ปี 2559 ประชากรในไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 60% และจากข้อมูลของ กสทช. ระบุว่า ปี 2558 คนไทยใช้สมาร์ทโฟน 86%