ตั้งโต๊ะถ่ายโอนพนง.แคท-ทีโอที

 แคท-ทีโอที เดินหน้าตามมติครม.หลังไฟเขียวจัดตั้งบริษัทลูก เตรียมตั้งโต๊ะเปิดรับสมัคร พนง.ไปบริษัทลูก NGDC จำนวน 500-600 คนและ NBN อีก 2,000 คน ขณะที่ สร.กสท ค้านสุดโต่งเดินสายยื่นหนังสือถึงประธานบอร์ด ให้พิจารณาถึงผลกระทบ
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า สำหรับแผนจัดตั้งบริษัทลูก คือบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด หรือ NGDC และ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด หรือ NBN หลังจากคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.มีมติอย่าง เป็นทางการไปแล้วนั้น ขั้นตอนหลังจากนี้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฝ่ายละ 3 คน เป็นตัวแทนจากกระทรวงการคลัง, ทีโอที และ แคท และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้
          สำหรับบริษัท NGDC จะเปิดรับสมัครจำนวน 500-600 คน และ NBN จำนวน 2,000 คน โดยบุคลากรจะมาจากทั้ง 2 หน่วยงานใช้วิธีรับสมัครพนักงานภายในองค์กร ซึ่ง แคท มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 6,000 คน
          "ส่วนกรณีที่มีการคัดค้านนั้นทางฝ่ายบริหารได้เดินสายชี้แจงต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจในทุกภูมิภาคแล้วเนื่องจากธุรกิจมีการลงทุนซ้ำซ้อน"
          นอกจากนี้แล้วในช่วงเปลี่ยนผ่านภารกิจไปยัง NBN Co และ NGDC Co ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ รวมทั้งกำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการฟื้นฟู บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท และให้ความสำคัญกับการดำเนินการสรรหาพันธมิตรธุรกิจของ Service Co ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ NBN Co NGDC Co บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ต่อไป
          ทั้งนี้ให้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบทุกเดือน ในส่วนที่ขอให้สิทธิผู้ถือหุ้น ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้น และทุนจดทะเบียน ตามความเหมาะสมของธุรกิจและการกำกับดูแลให้เสนอ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับกรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ให้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาก่อนดำเนินการ
          ด้านนายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ สร.กสท กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ได้ทำหนังสือถึงพล.อ.ทวีป เนตรนิยม ประธานกรรมการ กสท.เพื่อให้พิจารณา ผลกระทบจากนโยบายการแก้ไขปัญหา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งบริษัทลูก อ้างเหตุผลเพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน แต่สร้างปัญหาระยะยาวให้กับ กสท
          สำหรับการถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทลูกที่จะจัดตั้งขึ้นมา ในเบื้องต้นจะให้ทีโอที ถือหุ้น NBN 100% และ กสท ถือ หุ้น NGDC 100% ไปก่อน โดยจะมีการปรับปรุงสัดส่วนการถือหุ้นใหม่อีกครั้งหลังจากการทำประเมินทรัพย์สินที่แท้จริงหรือ ดิวดิลิเจนต์ เสร็จสิ้น