กสทช.จ่อเรียกคืนคลื่นที่ไม่ได้ใช้ เริ่มต้นที่คลื่น 2600 MHz คาดประมูล ธ.ค.นี้

“กสทช.” จ่อเรียกคืนหลายคลื่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์-ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เริ่มต้นที่คลื่น 2600 MHz ก่อน คาดเปิดประมูล ธ.ค. 60 ยันคลื่น 1800 MHz และ 850 MHz ของ DTAC ไม่เรียกคืนและเยียวยา หลังยังใช้งานและใกล้หมดสัมปทานในปี 61
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คลื่นความถี่ที่สำนักงาน กสทช.จะเรียกคืนและเยียวยา หลังจาก พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ที่ให้ กสทช.มีอำนาจหน้าที่เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จากผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ได้ โดย กสทช.ต้องทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายตอบแทนให้กับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณี ได้แก่ คลื่นความถี่ 2600 MHz ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ซึ่งครอบครองอยู่ทั้งสิ้น 120 MHz คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในเดือน ธ.ค.นี้
          นอกจากนี้ยังมีคลื่นความถี่ 1500 MHz ซึ่งขณะนี้อยู่ในความครอบครองของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ปัจจุบันใช้สำหรับการเชื่อมโยงระหว่างจุดทรานมิสชั่น โดยจะหมดสัญญาสัมปทานในปี 2568 และคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 45 MHz ซึ่งขณะนี้ใช้ในส่วนของอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ โดยส่วนใหญ่จะหมดสัญญาสัมปทานระบบอนาล็อกในปี 2563
          “การเรียกคืนคลื่นความถี่ของ กสทช.จะเป็นคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ดังนั้นคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 850 MHz ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ที่มีสัญญาสัมปทานกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ไม่ต้องเรียกคืนคลื่นความถี่ และเยียวยา เนื่องจากยังใช้งานอยู่ และจะหมดอายุสัมปทานในเดือน ก.ย. 2561 คาดว่านำมาประมูลได้ในเดือน เม.ย. 2561ก่อนหมดอายุสัมปทาน” นายฐากร กล่าว
          ขณะที่คลื่นความถี่ 2300 MHz ของ TOT ซึ่งครอบครองอยู่ทั้งสิ้น 60 MHz ซึ่งได้ทำสัญญาการเป็นคู่ค้าในการให้บริการ 4G LTE-TDD บนคลื่นความถี่ 2300 MHz กับ DTAC มีระยะเวลาใช้ได้ถึงปี 2568 ต้องรอให้ TOT ทำข้อตกลงกับ DTAC ว่าจะใช้จำนวนคลื่นเท่าใด และส่งแผนมาให้ กสทช.พิจารณา ส่วนที่เหลือ กสทช.จะของคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาประมูลต่อไป
          นายฐากร กล่าวว่า หลังจากตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ซึ่งคณะทำงานฯ ต้องดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และจะมีการจัดจ้างประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ โดย กสทช.จะใช้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน ซึ่งจะนำราคาประเมินของทั้ง 3 หน่วยงานมาเฉลี่ยหามูลค่ากลาง
          ส่วนการเยียวยาให้กับเจ้าของคลื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐและผู้ที่ได้รับผลกระทบจะให้มีบุคคลภายนอก อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการกำหนดค่าเยียวยา ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่