เริ่มย้ายสายสื่อสารมุดลงดิน3หน่วยงานจับมือนำร่องพหลฯ

กฟน. จับมือ กสทช.-สมาคมโทรคมฯ นำสายสื่อสารลงดิน นำร่อง ถ.พหลโยธิน คาดเฟสแรกเสร็จไตรมาส 3 ปีนี้
          นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า การนำสายสื่อสารลงใต้ดินในโครงการ ถ.พหลโยธิน จากบริเวณห้าแยกลาดพร้าว-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นโครงการนำร่อง เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปรับปรุงภูมิทัศน์แบบเร่งรัดของ กทม. โดยแบ่งเป็น 4 เฟส เฟสแรกจะเริ่มจากบริเวณห้าแยกลาดพร้าว-คลองบางซื่อ คาดจะแล้วเสร็จไตรมาส 3 ของปีนี้ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยี Air Blow system เข้ามาช่วยดันสายสื่อสารลงดิน ทำให้ประหยัดเวลาจากแบบเดิมถึง 3 เท่า
          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการร่วมมือของ กฟน. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
          พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเชื่อมโยงระบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ของเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วย
          สำหรับพื้นที่ในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โครงการ ถ.พหลโยธิน ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมต่อการคมนาคมสำคัญในเมืองหลวง มีการสัญจรต่อวันหนาแน่นระดับต้น ๆ ดังนั้น เมื่อมีการปรับปรุงพื้นที่เสร็จสมบูรณ์ย่อมจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ถนนและคนเดินทางเท้าได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลดีในด้านคุณภาพชีวิตโดยตรงแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย
          ขณะที่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การนำสายสื่อสารลงใต้ดินเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญร่วมกับระบบโทรคมนาคมของไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นถนนมหานครแห่งอาเซียน