TOT-AISชิงโครงการ1.3หมื่นล.ประมูลติดตั้งเนต/กสทช.เคาะราคา1สค.

 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) เปิดยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคของทั้ง 8 สัญญา ในการประกวดราคาโครงการจัดให้มีสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเตอร์เนต ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน งบประมาณในการดำเนินการ 13,614.62 ล้านบาท โดยใช้วิธีการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อี-อ๊อกชั่น)
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า การประกวดราคาครั้งนี้ประกอบด้วยสัญญาที่ 1 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จำนวน 1,013 หมู่บ้าน มีผู้มายื่นจำนวน 3 ราย สัญญาที่ 2 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด จำนวน 1,014 หมู่บ้าน มี ผู้มายื่นจำนวน 2 ราย สัญญาที่ 3 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด จำนวน 1,085 หมู่บ้าน มีผู้มายื่นจำนวน 3ราย ส่วนสัญญาที่ 4 และ 5 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคกลางและภาคใต้ 24 จังหวัด จำนวน 752 หมู่บ้าน และกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) จำนวน 56 หมู่บ้าน มีผู้มายื่นจำนวน 3 ราย
          สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โมบาย เซอร์วิส) สัญญาที่ 1 มีผู้มายื่นจำนวน 3 ราย สัญญาที่ 2 มี ผู้มายื่นจำนวน 4 ราย สัญญาที่ 3 มีผู้มายื่นจำนวน 3 ราย สัญญาที่ 4 และ 5 มีผู้มายื่นจำนวน 4 ราย
          นายฐากรกล่าวว่า สำหรับขั้นตอน ต่อไปจะมีการตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม คาดว่าจะเปิดเผยรายชื่อได้ วันที่ 24-25 กรกฎาคม จากนั้นจะกำหนดเคาะราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน วันที่ 1-2 สิงหาคม พร้อมคาดว่าจะสามารถ ลงนามในสัญญาได้ในเดือนสิงหาคม 2560 เริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 ไม่น้อยกว่า 15% ของหมู่บ้านเป้าหมาย และจะให้บริการครบทั้ง 3,920 หมู่บ้านภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายขอบจะได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะมีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ รวมทั้งสิ้น 4,916 จุด รวมถึงบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 30 เมกะบิต
          "ทุกคนที่มายื่นซอง ผมยังขอไม่เปิดเผยรายชื่อเพราะอยากตรวจสอบข้อมูลก่อนว่ามีรายใดผ่านคุณสมบัติบ้างแล้วรายใดที่ไม่ผ่าน ส่วนวันกำหนดการประมูลนั้น เดิมสำนักงานกสทช.กำหนดไว้เพียงแค่วันเดียวคือ 1 สิงหาคม 2560 แต่ดูจากจำนวนผู้ที่เข้ามายื่นซองก็น่าจะต้องขยายเวลาออกไป 2 วัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส"นายฐากร กล่าว
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้มายื่นซองประกวดราคาเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทย อาทิ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT-บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT บริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE-บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS
          ขณะที่แหล่งข่าว ระบุว่า ทีโอทีเป็นบริษัทเดียวที่ยื่นซองประมูลครบทั้ง 8 สัญญา ส่วน เอไอเอส ยื่นซองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่