กสทช.ประมูลเน็ตชายขอบคึกคัก สิ้นปีเริ่มใช้-ก.ค."61 กระจายทั่วปท.

กสทช.เปิดรับซองประมูลอินเตอร์เน็ตชายขอบสุดคึกคัก เริ่มใช้ ธ.ค.นี้ 3.9 พันหมู่บ้านหมู่บ้านชายขอบทั่วประเทศมีสมาร์ทโฟนใช้ ก.ค. 2561 พร้อมเปิดไวไฟฟรีรองรับ
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 17 กรกฎาคม เป็นวันแรกในการเปิดให้ยื่นซองประกวดราคาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน แบ่งเป็น สัญญาที่ 1 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จำนวน 1,013 หมู่บ้าน มีผู้มายื่นจำนวน 3 ราย สัญญาที่ 2 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด จำนวน 1,014 หมู่บ้าน มีผู้มายื่นจำนวน 2 ราย สัญญาที่ 3 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด จำนวน 1,085 หมู่บ้าน มีผู้มายื่นจำนวน 3 ราย สัญญาที่ 4 และสัญญาที่ 5 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคกลางและภาคใต้ 24 จังหวัด จำนวน 752 หมู่บ้าน และกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) จำนวน 56 หมู่บ้าน มีผู้มายื่นจำนวน 3 ราย ส่วนการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาที่ 1 มีผู้มายื่นจำนวน 3 ราย สัญญาที่ 2 มีผู้มายื่นจำนวน 4 ราย สัญญาที่ 3 มีผู้มายื่นจำนวน 3 ราย สัญญาที่ 4 และ 5 มีผู้มายื่นจำนวน 4 ราย
          นายฐากรกล่าวว่า ในขั้นตอนต่อไปจะตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมเคาะราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ และเริ่มเปิดให้บริการเดือนธันวาคมนี้ได้ไม่น้อยกว่า 15% ของหมู่บ้านเป้าหมาย และให้บริการครบ 3,920 หมู่บ้านภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายขอบจะได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะมีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณรวมทั้งสิ้น 4,916 จุด รวมถึงบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 30 เมกะบิต มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Free WiFi ประชารัฐ ให้บริการฟรีจำนวน 5,229 จุด เป็นต้น และจะเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังหน่วยงานของรัฐ 1,317 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ให้ใช้ฟรี 5 ปี โดย กสทช.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้มายื่นซองประกวดราคาในโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตชายขอบส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ อาทิ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส
          พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. เปิดเผยว่า วันเดียวกัน กสทช.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เรื่องการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลคนพิการเพื่อเข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีผู้ให้บริการ 3 ราย ร่วมสนับสนุนโครงการ คือ ดีแทค เอไอเอส และทรูมูฟ โดยผู้พิการจะได้ส่วนลดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ขั้นต่ำ 10% จากแพคเกจปกติ ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ตจะไม่ต่ำกว่า 1 MB ตลอดการใช้งานทุกแพคเกจ
--จบ--