"ดีอี" ยังเงื้อง่าคิดค่าเน็ตประชารัฐ

 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ว่า จากที่กระทรวงดีอีได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการแทนในโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ว(เน็ตประชารัฐ) จำนวน 27,400 หมู่บ้าน วงเงิน 13,000 ล้าน ตามนโยบายการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้เข้าถึงทุกหมู่บ้านของรัฐบาลเพื่อนำประเทศไทยสู่ยุค 4.0 นั้น ขณะนี้ทีโอทีได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปแล้ว 7,600 หมู่บ้าน พร้อมเปิดให้บริการไวไฟฟรีเป็นที่เรียบร้อย และทีโอทีได้เบิกเงินจากดีอีไปแล้วราว 6,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็ได้ทยอยส่งมอบอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตให้กับกระทรวงดีอีแล้วจำนวน 6,000 หมู่บ้าน
          ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ที่ติดตั้งอินเตอร์เน็ตแล้วเสร็จได้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่า ต้องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตประจำบ้าน แต่ทีโอทีไม่สามารถให้คำตอบได้ เนื่องจากต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงดีอีว่าจะให้ทีโอทีหรือเอกชนรายอื่นๆเข้ามาให้บริการติดตั้งอินเตอร์เน็ตตามครัวเรือน และคิดค่าบริการรายเดือนในอัตราที่ถูกกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน ซึ่งทีโอที และภาคเอกชนได้เร่งรัดให้กระทรวงดีอีเร่งสร้างความชัดเจนให้เร็วที่สุด เพราะทีโอทีได้พาดสายเคเบิลใยแก้วหรือสายไฟเบอร์ออฟติกไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วตั้งแต่เดือน พ.ค.2560
          โดยขณะนี้กระทรวงดีอีอยู่ระหว่างการคำนวณราคาค่าบริการรายเดือนต่อครัวเรือน ควรจะเป็นอัตราเท่าใด และต้องใช้เงินจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) หรือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการไวไฟฟรีทุกหมู่บ้านของประเทศไทย โดยทีโอทีได้ทำหนังสือขอจัดเก็บค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตหมู่บ้านปีละ 400 ล้านบาท.