Google ยันพร้อมจ่ายภาษีรอ"คลัง"ชัดเจน/ชี้คนไทยติด"ยูทูบ"

มีรายงานแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวง การคลัง ได้เห็นชอบหลักการจัดเก็บภาษีธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ตามที่ กรมสรรพากรเสนอ ซึ่งเป็นภาษีธุรกิจออนไลน์ ผ่านการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขาย ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) รวมถึง นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และได้รับเงินประเภทค่าโฆษณาออนไลน์ ค่าใช้พื้นที่ในเว็บไซต์ จะให้หัก ณ ที่จ่าย 15% เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ยูทูบ (Utube) กูเกิ้ล (Google) จากปัจจุบันเงินได้จากค่าโฆษณานำส่งไปบริษัทแม่ที่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีส่วนนี้ได้
          ขณะที่แหล่งข่าวจาก บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Google ชี้แจงประเด็นดังกล่าวนี้ ที่ผ่านมากูเกิ้ลสำนักงานในประเทศไทย ชำระค่าภาษีตามกฎหมายไทยมาโดยตลอด แต่จะเป็นการจ่ายภาษีที่ไม่ซ้ำซ้อน อาทิ หากกูเกิ้ลมีการชำระภาษีในสิงคโปร์ ก็จะไม่ต้องชำระภาษีผ่านประเทศไทยอีก
          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าการจัดเก็บภาษีใหม่ในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ แต่เมื่อมีมาตรการใดๆ ออกมากูเกิ้ลก็พร้อมที่จะเข้าไปพูดคุยกับกระทรวงการคลัง และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนตามข้อกฎหมาย ที่เกิดขึ้น
          ส่วนประเด็นการเข้าไปลงทะเบียน ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ Over The Top หรือ OTT ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กูเกิ้ล อยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนจากทางกสทช.ก่อนว่าจะมีการควบคุมอย่างไรบ้าง ซึ่งขณะที่ฝ่ายกฎหมายที่สิงคโปร์ก็อยู่ในช่วงของการศึกษาข้อมูลอยู่ และจะมีความชัดเจนออกมาก่อนครบกำหนดที่ทางกสทช.กำหนดไว้
          นายไมเคิล จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดกูเกิ้ล ประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีชั่วโมงการดูยูทูบมากที่สุดในโลก โดยข้อมูลจากการศึกษาของ TNS ซึ่งเป็น บริษัทวิจัยตลาด ระบุว่า คนไทยที่เข้าชม ยูทูบกว่า 71%
          ส่วนแนวโน้มพบว่า ปัจจุบันเริ่มมี ผู้ผลิตสื่อออกมาลงทุนทำแพลตฟอร์มในการให้บริการเองมากขึ้น เชื่อว่าจะเป็นทิศทางที่น่าสนใจ เพราะตลาดวีดีโอออนไลน์ถือเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง และมีช่องว่างให้เติบโตอีกมาก ซึ่งเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการให้บริการยูทูบ