เอกชนแห่ซื้อซองUSO

โพสต์ทูเดย์ - กสทช.เผยยอดผู้สนใจซื้อซองประมูลโครงการ USO บริการอินเทอร์เน็ตพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงาน กสทช. เปิดขายซองประกวดราคาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ในวันที่ 20-29 มิ.ย.ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ มีผู้สนใจซื้อซองจำนวนมาก แบ่งเป็นภาคเหนือ 17 จังหวัด มีผู้ซื้อซอง 44 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด มีผู้ซื้อซอง 19 ราย ภาคกลางและภาคใต้ จำนวน 24 จังหวัด มีผู้ซื้อซอง 20 ราย
          นายฐากร กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปสำนักงาน กสทช. กำหนดให้มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคของทั้ง 8 สัญญา ในวันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และจะจัดให้มีการประกวดราคา โดยใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-ออกชั่น โดยอาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ในวันที่ 1 ส.ค. 2560 จากนั้นคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือน ส.ค. 2560 เริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560 ไม่น้อยกว่า 15% ของหมู่บ้านเป้าหมาย และจะให้บริการครบทั้ง 3,920 หมู่บ้าน ภายในเดือน ก.ค. 2561