"ดีป้า"เร่งหาบอร์ด-พนักงาน6ก.ค.ถกตั้งสนง.ดิจิทัลพาร์ค

แจ้งวัฒนะ * ดีป้าเร่งสรรหากรรมการบอร์ด เผยคัดพนักงานเข้าตำแหน่งใหม่ 80 พร้อมเปิดรับเพิ่มจนครบ 133 ตำแหน่ง ขณะที่ประชุมอีอีซีดี นัด 2 วันที่ 6 ก.ค.นี้ เร่งตั้งสำนักงานกลางดิจิทัลพาร์ค
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (DEPA) เปิดเผยว่า ขณะนี้ในส่วนของอัตรากำลังคนเพื่อเข้ารับตำแหน่งในดีป้าจากการเปิดรับภายในรอบแรกไปแล้วจำนวน 101 ตำแหน่ง มีผู้ผ่านการคัดเลือก 80 ตำแหน่ง และจะเปิดรับอีกครั้งใน 53 ตำแหน่ง เมื่อคัดเลือกจากการเข้าสมัครจนครบ จะได้กำลังคนจำนวนทั้งสิ้น 133 ตำแหน่ง ในส่วนของคณะกรรมการองค์กรนั้น ยังคงอยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการสรรหาอยู่ ซึ่งหากได้กรรมการสรรหาแล้ว คาดว่าภายใน ส.ค.2560 จะได้กรรมการองค์กรอย่างแน่นอน
          นอกจากนี้ ในวันที่ 6 ก.ค.2560 จะมีการประชุมกับคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรืออีอีซีดี (EECd) นัดที่ 2 เพื่อสรุปแผนดำเนินงานที่จะนำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี (EEC) ต่อไป โดยวาระในการหารือ ได้ แก่ เรื่องความคืบหน้าในการจัดตั้งสำนักงานกลางของอุทยานดิจิทัลประเทศไทย หรือดิจิทัล พาร์ค เพื่อรองรับหน่วยงานจากต่างประเทศ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้พื้นที่ว่างของชั้น 9 ภายในกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี เป็นที่ตั้งก่อน และมีฝ่ายให้คำแนะนำจากกระทรวงดีอี ดีป้าและบริษัท กสท โทร คมนาคม จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 7 คน นั่งประจำการ อำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อ
          นอกจากนี้ จะหารือในส่วนของกำลังคนบนพื้นที่อีอีซีอีกด้วย ซึ่งการตรวจรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล หรือการให้วีซ่าเฉพาะคนกลุ่มดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญ คาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ได้.