กูเกิลขอพบกสทช.แล้ว-เฟซบุ๊กยังเงียบ

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ OTT (Over The Top) เปิดเผยความคืบหน้าการกำกับดูแลผู้ให้บริการ OTT ว่า ล่าสุด บริษัท กูเกิล เป็นเจ้าของยูทูบ ได้ติดต่อมายัง กสทช. ระบุว่าเร็วๆ นี้ทางตัวแทนจากทางกูเกิลจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาเจรจากับ กสทช. ในเรื่องการลงทะเบียน เป็นผู้ประกอบการ OTT ภายใต้กฎหมายไทย เบื้องต้นยังไม่มีกำหนดวันและเวลาเข้าพบชัดเจน ส่วนทางเฟซบุ๊กยังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาแต่อย่างใด กสทช.ยังเชื่อว่าที่สุดแล้ว ทั้งยูทูบและเฟซบุ๊กจะยอมลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ OTT ภายใต้กฎหมายไทย ก่อนกำหนดเวลาในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ อย่างแน่นอน เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทมีมาตรฐานสูงในระดับสากล รวมถึงยังเป็นบริษัทที่มี ธรรมาภิบาลอย่างดี จึงเชื่อว่าท้ายสุดจะให้ความร่วมมืออย่างแน่นอน
          พ.อ.นทีกล่าวว่า นอกจากนี้กรณีสหพันธ์อินเตอร์เน็ตแห่งเอเชีย (Asia Internet Coalition หรือ AIC) ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลว่า ประเทศไทยกำลังหันหลังให้นวัตกรรม เพราะข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับการให้บริการ OTT ของ กสทช. เนื่องจากข้อบังคับเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสำคัญที่ธุรกิจไทย หรือผู้สร้างนวัตกรรมเป็นอันดับแรก มองว่า AIC มีสถานะเป็นเพียงล็อบบี้ยิสต์ของกูเกิลและเฟซบุ๊กเท่านั้น ในแง่การกำกับดูแล หรือการรับฟังความเห็นจากทางผู้ประกอบการที่เป็น กระบวนการทางกฎหมาย ในการเจรจาพูดคุยระหว่างกันควรให้บริษัทนั้นๆ มาเป็นผู้เจรจาโดยตรง กรณีนี้ก็คือกูเกิลและเฟซบุ๊ก
          นายสิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ กล่าวว่า กรณี กสทช.ใช้กลยุทธ์บีบผู้ประกอบการไม่ให้ซื้อโฆษณากับผู้ให้บริการ OTT ที่ไม่ยอมมาขึ้นทะเบียน กสทช.อาจต้องออกมาในรูปแบบของกฎหมายหรือประกาศ กสทช. เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อความโปร่งใส เพื่อไม่ให้ในภายหลังอาจมีบางบริษัทกล่าวอ้างได้ว่ากรณีดังกล่าวไม่มีผลบังคับในเชิงกฎหมาย