ททบ5ผนึกช่อง7สีและ10พันธมิตรคลอดชมรมเซ็นเซอร์โฆษณาฯหลังลุ้นมา4ปี

นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เปิดเผยว่า ช่อง 7 ได้ร่วมกับสถานนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ 5 และ 10 หน่วยงานพันธมิตร จัดตั้ง "ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย)" เพื่อขานรับกับ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อกำกับดูแลกันเองในด้าน โฆษณาทางวิทยุ และ โทรทัศน์ มุ่งยกระดับมาตรฐานการทำงานด้านเซ็นเซอร์ในไทยให้เป็นรูปธรรม โดยให้ พล.อ.ราชรักษ์ เรียนพีชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ททบ 5 เป็นประธาน ชมรมคนแรก เริ่มเดินหน้าการตรวจเซ็นเซอร์ภาพยนตร์โฆษณาวันที่ 28 มิถุนายน 2560
          นายพลากร กล่าวถึงความพร้อมในการจัดตั้งชมรมไว้ว่า สืบเนื่องจากความต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานการทำงานจากเดิมที่เป็นคณะกรรมการฯ ขึ้นมาเป็นชมรมตามร่างประกาศของกสทช คณะทำงานจึงได้เตรียมการเพื่อการก่อตั้งชมรมฯมาตั้งแต่ปี 2556 ด้วยการเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นเซอร์ให้มาร่วมพูดคุยและจับมือกัน เพื่อการกำกับดูแลกันเองอย่างเป็นระบบระเบียบ ให้มีมาตรฐานการตรวจพิจารณาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และ ที่สำคัญที่สุดคือ มีความเป็นกลาง สำหรับขั้นต่อไปของชมรมฯ จะจัดอบรมการเซ็นเซอร์โฆษณา เพื่อสร้างคณะอนุกรรมการเซ็นเซอร์โฆษณายุคใหม่ให้กับวงการต่อไป
          ด้านพล.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ ประธานชมรมฯ เปิดเผยว่า "โครงสร้างองค์กร รายละเอียด ข้อบังคับ จริยธรรมจรรยาบรรณ ทั้งหมดจะจัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดของกสทช.โดยจุดเด่นของชมรมฯ นี้คือการยกระดับสถานะจากคณะกรรมการฯ ขึ้นมาเป็นชมรมฯ ซึ่งกติกาและการทำงาน เราจะได้มาจากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของเหล่าสมาชิกชมรมฯ อันได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ที่เป็นสมาชิก หน่วยงานวิชาการ สมาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ กำหนดข้อปฏิบัติการตรวจพิจารณาโฆษณา มีเครื่องมือตรวจวัด ซึ่งมีมาตรฐาน และที่สำคัญที่สุดคือมีความเป็นกลาง
          "ด้วยสมาชิกของชมรมฯ มาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ เราจึงมั่นใจว่าจะทำให้ ชมรมฯ มีความเข้มแข็งทั้งในด้านมาตรฐานการพิจารณาตรวจสอบโฆษณา การแสดงความคิดเห็นจากเหล่า นักวิชาการที่รอบด้าน เพื่อให้ภาครัฐได้มั่นใจว่าเราสามารถกำกับดูแลตนเองได้เป็นอย่างดีโดยไม่สร้างภาระให้กับ กสทช. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน" พล.อ.ราชรักษ์ กล่าว