กสทฯคุมเข้มปลอดภัย

โพสต์ทูเดย์ - กสท โทรคมนาคม โชว์เทคโนโลยีความปลอดภัย รับไทยแลนด์ 4.0 อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์
          นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า กสทฯ มีบทบาทในการพัฒนาระบบดิจิทัลที่สอดรับกับโครงการประเทศไทย 4.0 เมืองอัจฉริยะ ผ่านระบบ CAT Internet Gateway โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด
          "การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง นอกจากความรุดหน้าในการพัฒนาระบบและนวัตกรรมดิจิทัลแล้ว ผู้พัฒนาจะต้องรู้เท่าทันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากโลกไซเบอร์ที่ตามมา เพื่อหาทางป้องกันภัยของระบบ และการปกป้องสิทธิผู้ใช้งานบนระบบทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน" นายกิตติพงษ์ กล่าว
          นายยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี ศูนย์ข้อมูล CAT กล่าวว่า กสทฯ ในฐานะผู้ให้บริการ มีการดูแลความเป็นส่วนตัวข้อมูลผู้ใช้งานตามมาตรฐาน CSA และ ISO 27001 นอกจากนี้ข้อมูลยังได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ และ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะก็ตาม
          นอกจากมาตรฐานดังกล่าวแล้ว กสทฯ ยังได้เฝ้าระวังความปลอดภัยของข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ Security Operation Center (SOC) พร้อมวางมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับพนักงานผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด