แคทรุกบริการคลาวด์ผนึกวีบิลด์พัฒนาแอป

นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด และการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจึงได้ลงนาม กับ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด  เป็นเวลา 3 ปี ใน โครงการ "Mobile Intelligent Cloud Solution" (MICS) เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
          ในความร่วมมือครั้งนี้จะมีการสร้างแอพพลิเคชั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐใช้ฟรี โดยวี บิลด์ เป็นผู้พัฒนา แพลทฟอร์มแอพพลิเคชั่นให้หน่วยงานรัฐ ขณะที่ กสท เป็นผู้ให้บริการระบบไอที ทั้งระบบคลาวด์ และ IT Security ที่ได้มาตรฐานสากล
          สำหรับแนวคิดในการทำแอพพลิเคชั่นให้หน่วยงานภาครัฐฟรีนั้น เกิดจากปัจจุบันภาครัฐใช้วิธีให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนผ่านทางเว็บไซต์เพียงช่องทางเดียว ประชาชนไม่สามารถจำ หรือ หาข้อมูลที่อัพเดทยาก ขณะที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ทำแอพฯให้ภาครัฐก็จริง แต่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลโดยรวม ไม่ได้แยกข้อมูลเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของหน่วยงานราชการในจังหวัดต่างๆ ซึ่งโครงการแรกได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดทำ แอพพลิเคชั่นสำหรับจังหวัดทั่วประเทศ
          โดยโครงการนำร่องที่แรกคือ จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีการสำรวจความต้องการของคนในจังหวัดและจัดทำเนื้อหาข้อมูลที่ตอบสนองคนในพื้นที่ รวมถึงการให้ร้านค้า เอกชนในจังหวัดได้เข้ามาเช่าใช้พื้นที่บนแอพพลิเคชั่น เพื่อทำตลาด อาทิ การค้นหาร้านค้า การสั่งซื้อสินค้าต่างๆ โดยโครงการที่ทำในลักษณะเดียวกับพระนครศรีอยุธยา นั้น เป็นโครงการ 18 เดือน คาดว่าจะขยายให้ครบทุกจังหวัดได้
          ด้านนายพงศ์สันต์  ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ วี บิลด์ กล่าวว่า โครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นประมาณ 20 โครงการ โดยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ อาทิ การท่องเที่ยว ก็จะทำแอพฯข้อมูลสถานที่พัก ในแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐ อย่างเช่น บ้านพักในอุทยานต่างๆ เป็นต้น