CCS รับงานตั้งเสาให้ DTAC

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับงานติดตั้งเสาโทรคมนาคมให้กับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมูนิเคชั่น (DTAC) เพื่อให้บริการไร้สายบนโครงข่ายคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) จำนวน 400 ต้น จากจำนวนทั้งหมด 3,000 ต้นที่ DTAC มีแผนในการขยายโครงข่ายภายในปีนี้ แล้วคาดว่าในปีหน้าบริษัทมีโอกาสจะได้รับงานดังกล่าวอีก ซึ่ง DTAC ก็มีเป้าหมายที่จะขยายโครงข่ายเพิ่มเติมอีก 4,000 ต้น โดยจะเป็นรูปแบบการเปิดประมูลคราวละ 1,000 ต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมองโอกาสเข้าไปรับงานติดตั้งระบบโทรคมนาคมเพิ่มเติม โดย บมจ.อสมท(MCOT) จะดำเนินการคืนคลื่นย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ด้วย