ผุดเน็ตประชารัฐเดือนละ 50 บาท

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดเผยถึง ความคืบหน้าโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือและบริการอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน หรืออินเตอร์เน็ตประชารัฐที่ดำเนินการ โดย กสทช.วงเงิน 13,000 ล้านบาทว่า กสทช.จะเปิดให้ซื้อเอกสารการประมูล ตั้งแต่วันนี้ - 16 ก.ค. 2560 และเปิดให้ยื่นซองประมูลวันที่ 17 ก.ค. 2560 หลังจากนั้นจะพิจารณาคุณสมบัติและการเสนอราคาประมูลของผู้ยื่นซองและวันที่ 1 ส.ค. 2560 เปิดให้เคาะราคาหาผู้ชนะประมูล
          ทั้งนี้คาดว่ากสทช.จะสามารถลงนามในสัญญาจ้างเอกชนภายในเดือน ส.ค. 2560 เพื่อติดตั้งสัญญาณมือถืออินเตอร์เน็ตจุดให้บริการไวไฟฟรีจำนวน 5,229 จุดใน 3,920 หมู่บ้านและศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 763 แห่ง เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโรงเรียน 1,210 แห่ง และโรงพยาะบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.)107 แห่งโดย กสทช.จะดูแลค่าบำรุงรักษาเป็นเวลา5ปีหลังจากนั้นก็โอนทรัพย์สินของโครงการให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อบริหารจัดการต่อไป
          "ผมมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำให้ค่าบริการอินเตอร์เน็ตประชารัฐราคาถูกกว่าแพ็กเกจปกติความเร็ว 30/10 Mbps ที่ให้บริการอยู่ในตลาดราคาเดือนละ 599 บาท ซึ่งส่วนตัวผมตั้งใจว่า จะกำหนดราคาต่ำสุด 50-100 บาทต่อความเร็ว20 Mbps เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้ใช้งานแต่ในเบื้องต้นจะออกแพ็กเกจให้เลือกใช้บริการ 3 แพ็กเกจ ได้แก่ 1.รุ่นจิ๋วความเร็ว 10 Mbps ราคาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน 2.แพ็กเกจรุ่นเล็กความเร็ว 15 Mbps ราคาไม่เกิน 150 บาทต่อเดือน และ 3.กลางความเร็ว 20 Mbps ราคาไม่เกิน 200 บาทต่อเดือน".
--จบ--