กสทช.ขายซองเน็ตชายขอบ เปิดเคาะราคาประมูลวันที่ 1 ส.ค.นี้

“กสทช.” เปิดขายซองประมูลโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน 20-29 มิ.ย. 60 ยื่นเอกสาร 17 ก.ค. 60 ก่อนเปิดเคาะราคาประมูล 1 ส.ค. 60 เริ่มเปิดบริการไม่น้อยกว่า 15% ภายใน ธ.ค. 60 หวังค่าบริการต่ำ 50-100 บ./เดือน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เปิดขายซองประกวดราคาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 20-29 มิ.ย. 2560 จากนั้นจัดให้มีการยื่นเอกสารในวันที่ 17 ก.ค. 2560 และจัดให้มีการประกวดราคาในวันที่ 1 ส.ค. 2560 โดยใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
          ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ไม่เกินสิ้นดือน ส.ค. 2560 และเริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560 ไม่น้อยกว่า 15% ของหมู่บ้านเป้าหมาย และเพิ่มเป็น 60% ของหมู่บ้านเป้าหมายภายในเดือน เม.ย. 2561 จากนั้นจะให้บริการครบทั้ง 3,920 หมู่บ้านภายในเดือน ก.ค. 2561
          นายฐากร กล่าวต่อว่า เมื่อเปิดใช้บริการจะมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านที่ราคาถูกกว่าราคาตลาด ซึ่งปัจจุบันแพ็กเกจปกติความเร็ว 30/10 Mbps ราคาอยู่ที่ 599 บาท/เดือน ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการดังกล่าวได้ใช้งาน คาดราคาแพ็กเกจจะไม่เกิน 200-300 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับผลการประกวดราคา
          “ราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 599 บาท/เดือน สำหรับความเร็ว 30/10 Mbps เมื่อมีโครงการนี้ อัตราค่าบริการจะต้องถูกลงแน่นอน คาดว่าไม่เกิน 200-300 บาท/เดือน แต่ กสทช.อยากเห็นอัตราค่าบริการอยู่ที่ 50-100 บาท/เดือน เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ชายขอบเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง” นายฐากร กล่าว
          นอกจากนี้ ยังมี USO แพ็กเกจเน็ตประชารัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อยและมีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วต่ำกว่า 30 Mbps อีก 3 แพ็กเกจ ได้แก่ 1.USO แพ็กเกจ รุ่นจิ๋ว ความเร็ว 10 Mbps ราคาไม่เกิน 100 บาท/เดือน 2.USO แพ็กเกจ รุ่นเล็ก ความเร็ว 15 Mbps ราคาไม่เกิน 150 บาท/เดือน และ 3.USO แพ็กเกจ รุ่นกลาง ความเร็ว 20 Mbps ราคาไม่เกิน 200 บาท/เดือน
          สำหรับโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 5 พื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ 1.กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จำนวน 1,013 หมู่บ้าน 2.กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด จำนวน 1,014 หมู่บ้าน 3.กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด จำนวน 1,085 หมู่บ้าน 4.กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคกลางและภาคใต้ 24 จังหวัด จำนวน 752 หมู่บ้าน และ 5.กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอได้แก่ อ.จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ใน จ.สงขลา จำนวน 56 หมู่บ้าน ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 13,614.62 ล้านบาท
          ขณะเดียวกันโครงการนี้ยังมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังหน่วยงานของรัฐ 1,317 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน 1,210 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอีก 107 แห่ง ให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ฟรีตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยทั้งหมดนี้สำนักงานกสทช.จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้บริการและบำรุงรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี จากนั้นจะโอนให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อทำโครงสร้างพื้นฐานรวม