เอสซีจี ตั้ง "AddVentures" บริษัทใน รูปแบบ Corporate Venture Capital วาง วิสัยทัศน์ "You Innovate, We Scale" เสริมศักยภาพสตาร์ทอัพทั่วโลก ยกระดับ Ecosystem ด้วยองค์ความรู้ เครือข่าย และฐานลูกค้าทั่วอาเซียน
          นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวว่า เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว "AddVentures" จึงเกิดขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพและลงทุนในสตาร์ทอัพไทยและทั่วโลก โดยให้เอสซีจีเชื่อมโยงนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งยังทำให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและบริการที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น
          AddVentures ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่เอสซีจีจะได้ร่วมสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ มีศักยภาพสูง กับกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่มีจุดเด่นในเรื่อง Spirit ของ Entrepreneurship และ Innovation ที่ถือเป็น Outside-in innovation จากมุมของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เมื่อประกอบกับ Lean Startups รวมทั้งการใช้ Digital technology จึงขจัด ข้อจำกัดแบบเดิมๆ เพิ่มพลังให้กับผลผลิตของสตาร์ทอัพอย่างมหาศาล
          การจัดตั้ง AddVentures ภายใต้การดูแลของ ดร.จาชชัว แพส ผู้รั้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มุ่งสนับสนุน Startup Ecosystem ของไทยและอาเซียนให้แข็งแกร่ง สอดรับกับนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" ที่ยกระดับให้เกิด New S-Curve อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลกได้
          สำหรับการลงทุนในช่วง 3-5 ปีแรก แบ่งการลงทุนออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
          1. การลงทุนใน Digital Technology ในกลุ่มที่เป็น Global Technology Hub อย่างเช่น Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา
          2. การลงทุนใน Digital Business Model ในไทยและอาเซียน ผ่านกองทุน Venture Capital และการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ในสตาร์ทอัพที่สอดคล้องกับเปาหมายของ AddVentures
          พันธมิตรและเทคโนโลยีเปาหมาย ที่ AddVentures สนใจลงทุนประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.Enterprise 2.Industrial และ 3.B2B ซึ่งทั้งหมดจะสอดคล้องกับธุรกิจหลัก 3 กลุ่มของเอสซีจี ได้แก่ 1.ธุรกิจ ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2.ธุรกิจเคมิคอลส์ และ 3.ธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง ขณะที่รูปแบบการลงทุนเปิดกว้างทั้งความร่วมมือเชิงพาณิชย์ (Commercial Deal) ทั่วไป การอนุญาตให้ใช้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Licensing) การร่วมทุน (Joint Venture) ไปจนถึงการซื้อกิจการสตาร์ทอัพนั้นๆ
          สำหรับสตาร์ทอัพทั่วโลกที่สนใจร่วมงานกับ AddVentures สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ทาง www.addventures.co.th และ facebook.com/AddVenturesbySCG หรือ LinkedIn: AddVentures by SCG