แนะ3ทางรอดธุรกิจยุคไทยแลนด์4.0

 นายพสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยภายในงานเสวนา "ฟันธง ธุรกิจไทยครึ่งปีหลังปี 60" ว่าภาพรวมของธุรกิจในครึ่งปีหลังไม่เพียงแต่มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แต่ยังมีรูปแบบการแข่งขันใหม่ๆ เกิดขึ้น มีผู้เล่นรายใหม่ๆ เข้ามาสร้างธุรกิจใหม่ ทำให้ทุกธุรกิจต้องเผชิญกับความ ท้าทาย ข้อมูลจึงเป็นปัจจัยที่ใช้ในการแข่งขันมากขึ้นควบคู่ กับการสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
          ผู้เล่นรายใหม่ๆ เหล่านี้มีทั้งพวกที่เป็นสตาร์ทอัพ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้ามาทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้น หรือแม้แต่ผู้เล่นจากต่างประเทศ การเติบโตของธุรกิจไทยนับจากนี้ไปต้องอาศัยคนรุ่นใหม่เพื่อหลีกหนีกรอบความคิดเดิมๆ โดยการเข้าไปลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีไอเดีย แต่ไม่มีเงินทุนจะต่อยอดให้เกิดความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง ขณะที่องค์กรใหญ่มีเงินทุนจึงสามารถสอดประสานและนำธุรกิจใหม่ๆ มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของตนเพื่อให้เติบโตแบบยั่งยืน
          นอกจากเข้าไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพแล้ว องค์กรธุรกิจต้องปรับทิศทางการเติบโตไปในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นเพราะความต้องการภายในประเทศเริ่มมีน้อย
          "เพื่อให้ธุรกิจเติบโตสอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล การบริหารจัดการต้องเน้นใน 3 เรื่องคือองค์กร 4.0 ผู้นำ 4.0 และกลยุทธ์ 4.0 กล่าวคือ องค์กรจะมีความหลากหลายมากขึ้นจากบุคลากรหลาย เจเนอเรชั่นมาทำงานร่วมกัน องค์กรยุคใหม่ต้องส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ขณะที่ผู้นำ 4.0 ต้องมี ความถ่อมตนทางปัญญา เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ส่วนกลยุทธ์ 4.0 คือการใช้มุมมองใหม่ๆ มาสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมๆ กับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ"
          นายวิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่านักการตลาดต้องไม่ดูแค่เทรนด์แต่ต้องมีวิสัยทัศน์ คาดการณ์ได้มากกว่าพฤติกรรมที่ผู้บริโภค สำหรับดิจิทัล ต้องไม่ใช่แค่เครื่องมือด้านสื่อสารการตลาด แต่สามารถสร้างให้เป็นธุรกิจหลักได้ ผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ไม่ได้เป็นแค่ การใช้ดิจิตอล เท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้ และการสร้างพลังของเนตเวิร์กในการแชร์ การสร้างแบรนด์ ต้องศึกษาการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ไปพร้อมกันจนถึงยุคที่เป็นการผสมผสานระหว่างออนไลน์ และ ออฟไลน์ ต้องมีความรอบจัดและรอบด้านเพื่อสรรค์สร้างการตลาดที่ตอบโจทย์