ดีอีลุยเดินเครื่องNBN-NGDC

 แจ้งวัฒนะ * กระทรวงดีอีเร่งจดทะเบียน 2 บริษัท NBN-NGDC หลัง ครม.ไฟเขียวเป็นรัฐวิสาหกิจ เงินเดือนคิดตามประสบการณ์ตำแหน่ง คาดไตรมาส 4/2560 ดำเนินกิจการได้
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มติเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2560 เห็นชอบให้ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือแคท จัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมติ ครม.ที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถแข่งขันกับเอกชนได้
          ทั้งนี้ NBN จะให้บริการค้าส่งโครงข่ายแก่ บริษัทค้าปลีก บรอดแบนด์ (Service Co) ของ ทีโอที และแคท รวมถึงผู้ประกอบ การรายอื่น โดยเบื้องต้นให้ทีโอที 100% ก่อนแล้วจะปรับสัดส่วนการถือหุ้นภายหลัง สำหรับทรัพย์ สิน ได้แก่ ประเภทโครงข่ายหลัก ระบบสื่อสัญญาณ จนถึงข่ายสายตอนนอก เคเบิลใยแก้วนำแสง รวมถึงสินทรัพย์ตามโครง การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐ กิจของประเทศ วงเงิน 20,000 ล้านบาท
          ส่วน NGDC เป็นการให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ จะให้แคทเป็นผู้ถือหุ้น 100% ใน เบื้องต้นเช่นกัน แล้วจึงปรับสัดส่วนตามสินทรัพย์และเงินลงทุน สำหรับทรัพย์สินที่ใช้ในการประ กอบกิจการ คือ สถานีเคเบิลใต้น้ำในประเทศและระหว่างประเทศ เคเบิลภาคพื้นดินระหว่างประเทศ รวมทั้งโครงข่ายขนส่งข้อมูลทั้งระหว่างประเทศและในประเทศ ส่วนทรัพย์สินประเภทที่ดินกำหนดให้เป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้บริษัทแม่ คือ แคท หรือทีโอที
          ทั้งนี้ ขั้นตอนหลังจากการจดทะเบียนและปรับสัดส่วนผู้ถือ หุ้นตามทรัพย์สินแล้วคือ การตั้ง คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็น การคัดเลือกโดยทีโอทีและแคท และจะมีกรรมการที่มาจากกระทรวง การคลัง กระทรวงดีอี เข้าร่วมด้วย คาดว่าสามารถจัดตั้งกรรมการได้ทั้งหมดในช่วง ต.ค.นี้ และทั้ง 2 บริษัท จะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 4/2560 แน่นอน.