บัวหลวงผงาดใหญ่เน็ตเบย์

โพสต์ทูเดย์ - ซีอีโอเน็ตเบย์ขายหุ้น 9% ให้ บลจ.บัวหลวง ที่ผงาดกลายเป็นหุ้นใหญ่อันดับสาม อันดับหนึ่งเจ้าของยังเหลือ 51%
          น.ส.ขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ เลขานุการบริษัท เน็ตเบย์ (NETBAY) แจ้งว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท ว่าได้ขายหุ้นสามัญเดิมในบริษัทเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา 18 ล้านหุ้น หรือ 9% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ราคาหุ้นละ 17.10 บาท/หุ้น ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง
          อย่างไรก็ตาม ภายหลังการขายครั้งนี้ นายพิชิตยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด 51% และมีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยการบริหารจัดการยังคงเดิม บลจ.บัวหลวง ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสาม รองจากบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย ที่ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง 12.91%
          สำหรับการขายหุ้นครั้งนี้ เพื่อเพิ่มฐานนักลงทุนสถาบันที่มีความเข้าใจและ เชื่อมั่นในทิศทางระยะยาวของบริษัท
          ไตรมาสแรกที่ผ่านมา NETBAY มีกำไรสุทธิ 26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากบริษัทสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ รวมถึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ทั้งนี้ มาจากรายได้ 73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้กลุ่มบริการอี-บิซิเนส เซอร์วิส และรายได้กลุ่มการบริการอี- เทรดดิ้ง ไฟแนนซ์ ซัพพลาย เชน จากการที่บริษัทรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ในทั้งสองกลุ่มบริการ นอกจากนี้ยังมีการรับรู้รายได้ส่วนงานโครงการจากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้า
          สำหรับต้นทุนให้บริการมี 17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีต้นทุนบริการค่าใบอนุญาตเพิ่มขึ้นตามรายได้ซีดีดี เกตเวย์ที่เพิ่มขึ้นและค่าเช่าระบบคลาวด์คอม พิวติ้งเพิ่มขึ้นตามการใช้งานจริง และมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหาร 30 ล้านบาท ลดลง 1.96%
          ราคา NETBAY ปิดที่ 18.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.2 บาท หรือ 1.1%