"อีจีเอ"ส่งตู้คีออสบริการรัฐ ยกระดับภูเก็ตสู่สมาร์ทซิตี

อีจีเอ ขนบริการภาครัฐเต็มพิกัดหนุนภูเก็ตสู่สมาร์ทซิตี ชูตู้บริการอเนก ประสงค์ภาครัฐ เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ พร้อมหนุนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน ถ่ายทอดความรู้ สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐ
          ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  หรือ อีจีเอ เปิดเผยว่าจากการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel ไปยังส่วนราชการ และประชาชนทั่วทุกภูมิภาค พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา Local Government Services ที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิตอลในระดับภูมิภาคสู่การเป็น ดิจิตอลไทยแลนด์ ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA (อีจีเอ) จึงได้ดำเนินการจัดงานสัมมนา "GovChannel Roadshow 2017:Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ" ขึ้น
          "งาน GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ ในปี 2560 นี้ มีการจัดงานทั้งสิ้น 7 ครั้ง 7 จังหวัด ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดสงขลา, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี"
          ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต นับเป็นจังหวัดที่ 2 ที่ อีจีเอ เลือกจัดกิจกรรมโรดโชว์ ในปีนี้ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ ดิจิตอลอีโคโนมี มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่อีจีเอ ได้ติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เพื่อให้บริการประชาชนแบบบริการตนเอง( Self-service) ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ตด้วย นอกจากนี้ได้นำบริการภาครัฐภายใต้โครงการ Gov Channel มาให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตได้สัมผัสทั้ง ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว
          รวมถึง บริการ โกเวิร์นเมนต์ สมาร์ท บ็อกซ์ (Government Smart Box) ช่องทางเสริมในรูปแบบบริการออนไลน์ (e-Services) สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของรัฐ และศูนย์รวมแอพพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC) ซึ่งนำแอพพลิเคชัน G-News แอพ แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐเวอร์ชันใหม่มาช่วยให้ประชาชนไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันกาล แม่นยำ เชื่อถือได้ และบริการอื่นๆ ของ EGA ที่ขนมาให้จังหวัดภูเก็ตทดลองใช้