กสิกรชี้เหตุ"เนต"ยังไม่เร็วพอ ขวาง"ทีวีออนไลน์"โตจำกัด

 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า การชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ของคนไทยส่วนใหญ่ยังเป็นการชมแบบไม่เสียเงิน โดยเป็นการชมรายการทีวีบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านโครงข่ายอื่นนอกเหนือจากโครงข่ายวิทยุ-โทรทัศน์แบบเดิม หรือ Over-the-Top (OTT) เช่น กลุ่มผู้ให้บริการ โซเชียลเนตเวิร์ก(อาทิ ยูทูบ-เฟซบุ๊ค) และกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่นำรายการทีวีมาแพร่ภาพผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งผู้ให้บริการกลุ่ม ดังกล่าวมีรายได้จากค่าโฆษณา คาดว่ารายได้ค่าโฆษณาของผู้ให้บริการกลุ่ม OTT ปี 2560 น่าจะอยู่ที่ 6,000-6,200 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 20-24 จากในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท
          อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าในปัจจุบันแม้ผู้ชมมีทางเลือกในการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ แต่การชมรายการทีวีผ่าน ช่องทางออนไลน์ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก หรือการชมรายการบางประเภท การจำกัดความเร็วในการใช้งานแพ็กเกจ อินเตอร์เนตคอนเทนต์รายการทีวี บางประเภทที่ยังตอบโจทย์ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ชมส่วนใหญ่น่าจะยังชมรายการทีวีผ่านโทรทัศน์เป็นช่องทางหลัก
          ทั้งนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 64 ชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 36 ไม่ได้ ชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์