ปี 61 จีนแซงหน้า สหรัฐฯ ขึ้นผู้นำตลาดดิจิทัลโลก

 มหาอำนาจด้านเทคโนโลยีโลกกำลังเปลี่ยนมือจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ 'จีน' สตาทิสต้า ทำอินโฟกราฟฟิกคาดการณ์ว่า จีนจะกลายเป็น มหาอำนาจในตลาดดิจิทัลโลกภายในปี 2561 ด้วยมูลค่าตลาดมากถึง 7.65 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่สหรัฐจะกลายเป็นผู้ตามด้วยมูลค่าตลาดดิจิทัล 6.98 แสนล้านดอลลาร์
          ส่วนประเทศในกลุ่มอียู มูลค่าตลาดดิจิทัลใน 5 ประเทศ ซึ่งได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี และสเปน จะอยู่ที่ 4.34 แสนล้านดอลลาร์ มูลค่าตลาดดิจิทัลในที่นี้ประเมินจากคาดการณ์รายได้ธุรกิจแบบบีทูซี ในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ อี-ทราเวล และดิจิทัล มีเดีย ทั้งนี้ คาดด้วยว่า ปี 2562 มูลค่าตลาดดิจิทัลของจีน จะเพิ่ม สูงขึ้นอีก คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 8 แสนล้านดอลลาร์แซงหน้าสหรัฐ ต่อไป