เน็ตประชารัฐฉิว3พันหมู่บ้าน "พิเชฐ"สั่งวัดผลใช้งานได้ไหม

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รายงานความคืบหน้าการติดตั้งอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีหรือไว-ไฟ ฟรี หมู่บ้านละ 1จุด จำนวน 27,400 หมู่บ้าน ตามนโยบายโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐของรัฐบาลนั้น ขณะนี้ได้ติดตั้งจุดให้บริการไว-ไฟฟรีไปแล้ว 3,000 จุด และได้ทยอยให้บริการแล้ว ฉะนั้นจึงมั่นใจว่าภายในสิ้นปีนี้ จะมีบริการไว-ไฟฟรี ครบ 27,400 หมู่บ้าน
          นอกจากนั้น ยังได้สั่งการให้ทีโอทีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันตรวจสอบการใช้งานว่าสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้จริงหรือไม่ และเป็นไปตามคุณสมบัติที่กระทรวงดีอีกำหนดหรือไม่ โดยการวัดผลจะไม่ได้วัดจากการติดตั้งและวางโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่จะวัดผลจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้านว่าเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด เพราะที่ผ่านมา มีบางจุดใช้งานไม่ได้ซึ่งใครใช้ไม่ได้ให้แจ้งมาที่กระทรวงดีอี
          นายพิเชฐกล่าวว่า ส่วนเรื่องการกำหนดราคานั้นควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดและการแข่งขันเพราะผู้ประกอบการรายอื่นๆ เข้ามาแข่งขันได้อยู่แล้ว.