กสทช.เข้มโอทีทีคุมตั้งแต่ต้นทางเข็นทีโออาร์ยูโซ่

พหลโยธิน 8 * กสทช.เล็งออกกฎคุมเข้มโอทีที แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอ-เนื้อหารุนแรง ยกสหภาพยุโรปเป็นตัวอย่าง พร้อมประกาศทีโออาร์เน็ตยูโซ่ชายขอบ เปิดประกวดราคา มิ.ย.นี้
          พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประ ธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทร ทัศน์ โอทีที เปิดเผยว่า หลังหารือกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนามาตรฐานวิทยุโทรทัศน์ในภูมิภาคอา เซียนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ในภาคพื้นทวีปยุโรป ต่างมีความเห็นตรงกันว่า การกำกับดูแลโอทีทีมีความจำ เป็น
          โดยในการหารือได้คาดการณ์ว่าโอทีทีมีแนวโน้มเติบโตทั่วโลก โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ประชาชนมีการ ใช้และเข้าถึงยูทูบ 91% ส่วนการใช้เฟซบุ๊ก 98% ซึ่งคณะกรรมา ธิการยุโรปกังวลเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหาที่รุนแรงและสร้างความเกลียดชัง ทำ ให้ปีนี้สหภาพยุโรปมีการ ทบทวนแนวทางการกำกับ ดูแลครอบคลุมไปยังแพลต ฟอร์มที่มีการแชร์ และแพลต ฟอร์มที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างและเผยแพร่เนื้อหาได้เอง
          นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่สาธารณะ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ทันภายในสิ้นปี 2560 นี้ โดยเชื่อว่าผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือ เพราะจะได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ตลาดในสหภาพยุโรป
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทร ทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงานนำขอบเขตการดำ เนินงาน หรือทีโออาร์ โครง การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์ เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ขึ้นเว็บ ไซต์ www.nbtc.go.th เพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-28 พ.ค.2560 และจะมีการออกประกวดราคาในเดือน มิ.ย.2560
          ทั้งนี้ คาดว่าหากสามารถ ลงนามในสัญญาได้ในช่วงต้นเดือน ส.ค.2560 จะสามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2560 ไม่น้อยกว่า 50 หมู่บ้านทั่วประเทศ และจะให้บริการครบทั้ง 3,920 หมู่บ้าน ภายในเดือน ก.ค.2561 นี้.