: เร่งเน็ตความเร็วสูงคลุมพท.ชายขอบ

 สำนักงาน กสทช. เดินหน้านำทีโออาร์โครงการยูโซ่ (USO) เพื่อให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ขึ้นเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ก่อนนำไป ประกวดราคา
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. เดินหน้านำขอบเขตการดำเนินงาน หรือทีโออาร์ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านขึ้นเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th เพื่อรับฟังความคิดเห็น เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 พ.ค. 2560 และจะมีการออกประกวดราคาในเดือน มิ.ย. 2560
          ทั้งนี้ คาดว่าหากสามารถลงนามในสัญญาได้ช่วงต้นเดือน ส.ค. 2560 จะสามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560 ไม่น้อยกว่า 50 หมู่บ้านทั่วประเทศ และจะให้บริการครบทั้ง 3,920 หมู่บ้านภายในเดือน ก.ค. 2561
          โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ชายขอบนี้ เป็นโครงการ ที่จะขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยโครงสร้าง พื้นฐานแบบมีสาย (Fiber Optic) เพื่อรองรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดย 3,920 หมู่บ้านนี้เป็น หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมาก หรือที่เรียกว่า Zone C+ และอยู่นอกเหนือขอบเขตการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ