"สมคิด"ชูนวัตกรรมเคลื่อนประเทศ เร่ง"ดีอี"ลุยเน็ตประชารัฐ

ปานฉัตร สินสุข
          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถางาน TrueBusiness Forum 2017 "Smart Thailand 4.0" ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัลสู่การแข่งขันระดับโลกชูโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม เทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
          รองนายกฯ ระบุ หลังสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรก ภาพรวม ฟื้นตัวในภาพกว้าง หันเน้นดูแลฐานรากหลังพบยังไม่ฟื้นเต็มที่จากสินค้าเกษตรตกต่ำ จี้กระทรวงดีอีเร่งปูพรมอินฟราสตรัคเจอร์ ประเทศ เดินหน้าเน็ตหมู่บ้าน-ไอไอจี ทุกอย่างต้องเสร็จปีนี้
          นายสมคิด กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศตัวเลข เศรษฐกิจ ไตรมาสแรกโต 3.3% ถือว่า เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีในสภาพเศรษฐกิจโลกแบบนี้ และเป็นตัวเลขการเติบโต ที่สะท้อนการค่อยๆ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยว่าสามารถฟื้นตัวในฐานที่กว้างขึ้น ภาคการส่งออกที่ค่อยๆ ฟื้นตัว หลังจาก ที่ทรุดตัวมากในปีที่ผ่านมา
          การส่งออกเติบโตกว่า 6% การลงทุนของภาครัฐบาลที่มีการเร่งรัดการใช้จ่าย ที่รวดเร็ว แต่การลงทุนของภาคเอกชนของไทยไม่ขยับ ดังนั้น มองไปในปีนี้ตัวเลขที่สศช.ที่ตั้งไว้ 3.3-3.8% ก็ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้ารักษาโมเมนตัมของการท่องเที่ยว การเบิกจ่ายภาครัฐงบประมาณในปี 2560 ให้ได้กำหนดตามเป้าหมาย
          "มีก็เพียงการลงทุนของเอกชนที่ยังไม่ขยับ แต่มั่นใจอย่างยิ่งว่าเมื่อการลงทุนต่างประเทศดีขึ้น เศรษฐกิจภายในดีขึ้น เมื่อโครงการใหญ่ๆ เริ่มออก การลงทุนโดยเฉพาะก่อสร้างจะตามมาโดยอัตโนมัติในไม่ช้า"
          เร่งดูแลเศรษฐกิจฐานราก
          นายสมคิด กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลต้อง ให้การดูแลเป็นพิเศษในระยะต่อไป คือ การดูแลเศรษฐกิจฐานราก เพราะแม้เศรษฐกิจ ที่ฟื้นตัวมา แต่ยังมีภาคส่วนที่ลำบาก โดยเฉพาะเศรษฐกิจรากหญ้า เนื่องจาก ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรไม่ดี ปีนี้รัฐบาลจึงจำเป็นต้องดูแลประชากรกลุ่มนี้ให้ดีขึ้นให้สามารถมีรายได้ดีขึ้น เพื่อเป็นฐานสำคัญต่อการบริโภคและเศรษฐกิจภายใน
          "ฉะนั้นปีนี้เราตั้งใจพยายามดูแลประชากรกลุ่มนี้ให้ดีขึ้น ในกลุ่ม ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้า ไว้สูง ภาคคนจนกระทรวงคลังได้เข้าไปสนับสนุนในทุกส่วน โดยในอนาคต ข้างหน้า มีอยู่ 2 ประเด็นคือ 1.เรื่องนวัตกรรม 2.เทคโนโลยี จะต้องเอา 2 ส่วนนี้มาปรับใช้ร่วมกัน" รองนายกรัฐมนตรี ระบุ
          นายสมคิด กล่าวว่า มีโอกาสไปประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ แต่เมื่อมองกลับมาในประเทศไทย กลับไม่มีสิ่งนี้ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
          "ดังนั้น เราจะต้องสร้างเด็กให้มี ความคิดสร้างสรรค์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในอนาคต บ่มเพาะด้วยเทคโนโลยี เพื่อในอนาคตการขยับตัวของโลกจะเข้าสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ และการเริ่มขยายฐานจากเอสเอ็มอี สู่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ จากการสร้างฐานด้วยระบบบิ๊กดาต้า ออนไลน์ครบวงจร คลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งเราต้องรวมทุกอย่างเพื่อวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูล ซึ่งจะสามารถรู้ว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นอย่างไร"
          ให้การบ้าน "ดีอี" ขับเคลื่อน
          อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนประเทศจะสามารถประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้น ขึ้นกับการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (อินฟราสตรัคเจอร์) ซึ่งรัฐบาลเองให้การบ้านอย่างหนักไปกับ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้เร่งขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งในปีนี้จะต้องเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านให้ครบ
          "อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน จะลากยาวไปปีหน้าไม่ได้ และจะต้องมี และเปิดให้ใช้บริการทั่วทุกพื้นที่อย่างช้าที่สุดไม่เกินปีนี้ รวมไปถึงวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (ไอไอจี) ต้องทำให้ได้ภายในปีนี้ หากข้าราชการกระทรวงปลัดกระทรวงไม่ทำงานให้ปลด ดังนั้นสิ่งทั้งหมดจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากประชารัฐ ภาคเอกชน"
          ด้านนายพิเชฐ กล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสในการชิงความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ หากใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่อุตสาหกรรมของไทยมี และใช้บุคลากรคุณภาพ ดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทุกคนในสังคม ทุกวันนี้มีจุดเชื่อมคนเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นควรคิดว่าทำอย่างไรให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากดิจิทัลอย่างเท่าเทียม เข้าถึงง่าย ภายใต้ต้นทุนที่เป็นธรรม
          ทั้งนี้ ภายในปี 2561 ประเทศไทยจะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 74,965 หมู่บ้าน คู่ขนานไปกับโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ คือ การสร้างรายได้ให้ชุมชน การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดี และการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการใช้บริการภาครัฐ
          นายพิเชฐ กล่าวอีกว่า กระทรวงดีอีมีแนวคิดปฏิรูปกิจการไปรษณีย์ โดยใช้สาขาของบริษัทไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ มาเป็นตัวกลางในการนำผลิตภัณฑ์ตากหมู่บ้านไปสู่ผู้ซื้อ โดยไปรษณีย์ทำหน้าที่ตั้งแต่การให้คำปรึกษา นำสินค้าขึ้นสู่ออนไลน์ ชำระเงิน และขนส่งสินค้า ถึงตรงนี้เศรษฐกิจชุมชนจะเติบโตได้ ส่วนบุคลากรที่จะมาขับเคลื่อนจะมาจากคนในชุมชนที่ไปเรียนต่อให้กลับมาทำหน้าที่ผู้จัดการดิจิทัลชุมชนมาทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับชุมชน
          นอกจากนี้ การที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.)ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เพื่อออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ 36 ฉบับ จะช่วยลดข้อจำกัดในการพัฒนาทั้งการพัฒนาคน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยส่งเสริมการดึง บุคลากรและทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพื่อพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
          "เน็ตหมู่บ้านจะลากยาว ไปปีหน้าไม่ได้ ต้องเปิดให้ใช้บริการทั่วทุกพื้นที่ อย่างช้าที่สุดไม่เกินปีนี้"
          สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
          "ทุกวันนี้มีจุดเชื่อมคนเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล ทำอย่างไรให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากดิจิทัลเท่าเทียม"
          พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์