ทีโอทียื่นทวงสัญญาเอไอเอส

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม กลุ่มตัวแทน จากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้า กรณีที่ขอให้เร่งรัดคณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอที ให้ทำสัญญาพันธมิตรร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส โดยมี นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี เป็นผู้รับมอบหนังสือแทน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ที่ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศในขณะนี้
          นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทีโอที เปิดเผยว่า บอร์ด ทีโอที มีมติให้เอไอเอส ชนะการ คัดเลือกเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทีโอที ตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา หากยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน ประเมินว่าจะสร้างความเสียหายแก่ทีโอที เพราะทำให้สูญเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท