"CSS"ผลงานติดเทอร์โบ มั่นใจปั๊มรายได้5.2พันล.

ทันหุ้น - CSS ปั๊มผลงานไตรมาส 1/2560 กำไรสุทธิ 55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 131% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 24 ล้านบาท "สมพงษ์ กังสวิวัฒน์" ระบุภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ รับปัจจัยบวกงานภาครัฐ-เอกชนขับเคลื่อน หนุนงานให้มือพุ่ง มั่นใจปั๊มรายได้ปีนี้แตะ 5,000-5,200 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20-25%
          นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS เปิดเผยถึงผลประกอบการในไตรมาส 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีกำไรสุทธิ 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 131% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2559 ที่มีกำไรสุทธิ 24 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นของงานขายและบริการติดตั้งเท่ากับ 180 ล้านบาท คิดเป็น 17.75% ของรายได้จากการขายและบริการติดตั้งในไตรมาส 1/2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนเท่ากับ 34 ล้านบาท คิดเป็น 23.33% โดยกำไร ขั้นต้นจากการขายสินค้า เพิ่ม
          >>> ขึ้นจาก 9% เป็น 14% เนื่องมาจากสินค้าหลักของบริษัทมีราคาเพิ่มขึ้นตามราคาตลาด
          ครึ่งปีหลังเติบโตต่อ สำหรับภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังของบริษัทและบริษัทย่อย เชื่อว่ามีโอกาสขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากการ ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ภายในประเทศ อาทิ โครงการนำสายไฟลงใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ รวมถึงการลงทุนจากภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งศูนย์การค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้และหนุนงานในมือของบริษัทให้เพิ่มขึ้น
          "ธุรกิจเทรดดิ้งยังคงเป็นธุรกิจหลักที่จะสร้างรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และน่าจะเติบโต อย่างมีนัยสำคัญมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีนี้ภาครัฐมีการลงทุนด้านโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทได้รับอานิสงส์ ตามไปด้วย จากการสั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ขณะที่ธุรกิจ
          โทรคมนาคมยังมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ดี" นายสมพงษ์กล่าว
          ปัจจุบันบริษัทมีงาน ในมือ (Backlog) รวมประมาณ 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นงานที่มาจากงานบริการติดตั้งระบบโทรคมนาคมประมาณ 700 ล้านบาท ธุรกิจเทรดดิ้ง ประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในปีนี้เชื่อว่าจะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดย ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 5,000-5,200 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 20-25% แบ่งเป็นการเติบโตที่มาจากธุรกิจ เทรดดิ้งประมาณ 3.9 พันล้านบาท และ ธุรกิจติดตั้งเสาโทรคมนาคมประมาณ 1.3 พันล้านบาท