"AIT"แบ็กล็อกแกร่ง3พันล.อินเทอร์เน็ตหมู่บ้านพารวย

ทันหุ้น - AIT โชว์ไตรมาส 1/60 เติบโตได้ดีทำกำไรสุทธิ 141 ล้านบาท จากปัจจัยการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนด และบริหารจัดการด้านต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชูแบ็กล็อกแกร่งอีก 3,015 ล้านบาท หลังคว้างานอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ซึ่งจะรับรู้รายได้ในปีนี้เป็นแรงหนุนรายได้ ทั้งปีได้ตามเป้า
          นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานจากงบ เฉพาะกิจการในไตรมาส 1/2560 (ม.ค.มี.ค.) มีรายได้รวม 1,139 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 141 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีก่อน ซึ่งมาจากศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่ดีของ AIT ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
          โดยสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนด ขณะเดียวกัน ยังบริหารจัดการด้านต้นทุนที่ดี จึงทำให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในไตรมาสแรกเติบโตได้ตามแผนงานที่วางไว้
          ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปีนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐมีงานประมูลโครงการใหญ่หลายโครงการที่เตรียมเปิดประมูลในปีนี้ รวมถึงภาคเอกชนที่มีการลงทุนพัฒนาระบบ IT เพื่อเตรียมพร้อมการทำธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงทำให้การประมูลงานด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความคึกคักมากขึ้น
          โชว์ศักยภาพ  ทั้งนี้ AIT มีศักยภาพและความพร้อมในการเข้าร่วมงานประมูลวางระบบจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยในไตรมาส 1/2560 นั้น บริษัทประสบความสำเร็จในงานใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มขึ้น เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้านที่คว้า 2 สัญญา รวมมูลค่าประมาณ 850 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่างานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 3,015 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ ประมาณ 2,306 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2561 จึงมั่นใจว่าเป้าหมายในปีนี้ที่ตั้งเป้า 5,000 ล้านบาท จะได้ตามแผนที่วางไว้
          ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวว่า นอกจากกลุ่มธุรกิจ SI แล้ว บริษัทจะเร่งปรับโมเดลการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบริษัทเครือข่ายมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างครบวงจรตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น โดย AIT มีความพร้อมสู่การเป็นผู้สร้างระบบ Private Cloud และนำข้อมูลในระบบคลาวด์ที่มีอยู่มากมาย (Big Data) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง หรือที่เรียกว่า Data Virsualization
          ขณะเดียวกัน AIT จะเป็นผู้ให้บริการสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยในข้อมูล (Security) ที่มีอยู่ในคลาวด์ทั้งระบบ ตลอดจนขยายธุระกิจสู่ Software โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของ SAP และธุรกิจด้าน IOT หรือ Internet Of Things เพื่อรองรับการเชื่อมโยงสั่งการอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจให้แก่ลูกค้าที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้น และส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของ AIT ในระยะยาว ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
          งานต่างประเทศไหล ส่วนความคืบหน้าโครงการในต่างประเทศ AIT ได้เข้าลงทุนในบริษัท Campana จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเดินสายเคเบิลใต้ทะเลในฝั่งอันดามัน เพื่อให้บริการเช่าลิงค์ โดย AIT จะเข้าถือหุ้นจำนวน 28,365 หุ้น คิดเป็น 8.04% ของหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด ซึ่งใช้งบลงทุนในครั้งนี้ประมาณ 2.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 85.75 ล้านบาท