SAMTEL จ่อเซ็นงาน 4 พันล. โบรกปรับราคา 17.50 บาท

 SAMTEL จ่อเซ็นสัญญารับงานใหม่ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2560 นี้ หนุนงานในมือเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 7,000-8,000 ล้านบาท คาดรับรู้ปีนี้ 40% จับตา งานไหลเข้าไม่หยุดในช่วงครึ่งปีหลัง ดันผลงานทั้งปีเติบโตก้าวกระโดด โกยรายได้ไม่ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาท
          แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญารับงานใหม่ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2560 นี้ ซึ่งจะช่วยทำให้งานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 7,000-8,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้ในปีนี้ประมาณ 40% และคาดว่าภายในปีนี้บริษัทจะสามารถคว้างานใหม่ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ผลประกอบการปีนี้น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นประมาณ 50% หรือมีรายได้ประมาณ 9,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 5,748.64 ล้านบาท และมีกำไรเติบโตแบบก้าวกระโดดจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 183.93 ล้านบาท
          เร่งเพิ่มพอร์ตรายได้ประจำ
          สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทมองว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการลงทุนและการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT) ของทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน รวมถึงการบริการรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดจากการประยุกต์ ICT ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยภาครัฐนั้นมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
          ส่วนภาคเอกชนจะเพิ่มการลงทุนหรือการใช้จ่ายด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และสำหรับภาคประชาชนนั้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นจนแทบขาดไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรม การซื้อขายสินค้า และบริการต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงการสันทนาการผ่านโครงข่ายสื่อสาร และเครือข่ายสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมขยายตัว
          ดังนั้นบริษัทจึงมีเป้าหมายในการมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ประจำจากทั้งลูกค้าภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เป็นผู้ใช้บริการด้วยกลุ่มสินค้าและบริการ 3 กลุ่มครบวงจรครอบคลุมเทคโนโลยีและโซลูชั่นทันสมัยรอบด้าน พร้อมกันนี้บริษัทมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้า โดยมุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนรายได้จากลูกค้าเอกชนให้สูงขึ้น เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
          ทั้งนี้สัดส่วนรายได้ปัจจุบันของบริษัทแบ่งเป็น 3 สาย ได้แก่ สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่าย 25.3% สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT 50.6% และสายธุรกิจแอพพลิเคชั่นสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ 24.1%
          งานประมูลใหม่เพียบ
          นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โดยภาพรวมอย่างอนุรักษนิยมคาดว่า SAMTEL จะทำการเซ็นสัญญางานโครงการใหม่ทั้งหมดมูลค่ารวมกัน 9 พันล้านบาท ในปี 2560 (เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อน) เทียบกับเป้าของบริษัทที่ 1 หมื่นล้านบาท
          ขณะที่คาดมูลค่างานในมือที่รอรับรู้เป็นรายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2560 ที่ 9.5 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน) และเนื่องจากสัดส่วนของงานโครงการในรูปของงานบริการที่สร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะให้อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่างานโครงการที่เน้นการขาย และอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงานโครงการตรวจสอบข้อมูลและประวัติผู้โดยสารล่วงหน้า (เอพีพีเอส) ที่สูงกว่าคาดในไตรมาส 1/2560
          อัพเป้าหมายเป็น 17.50 บ.
          ดังนั้นจึงทำการปรับประมาณการอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 19% ไปเป็น 19.9% และปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2560 เพิ่มขึ้นอีก 14% (ไปเป็น 425 ล้านบาท) ส่งผลให้ทำการปรับราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นอีก 16% (มาอยู่ที่ 17.50 บาท) กำไรหลักของ SAMTEL ถือว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 3/2559 ก่อนที่จะกลับมาฟื้นตัวแรงในไตรมาส 4/2559 และคาดว่าการฟื้นตัวแรงจะต่อเนื่องไปยังปี 2560
          อย่างไรก็ตาม ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ"หุ้น SAMTEL เนื่องจากกำไรสุทธิที่มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดดในปี 2560 จากงานโครงการภาครัฐที่เปิดประมูลมากขึ้นและแนวโน้ม ของมูลค่างานโครงการใหม่ที่เซ็นสัญญาของ SAMTEL ที่เพิ่มขึ้น SAMTEL เป็นหุ้นที่ ชอบมากที่สุดสำหรับหุ้นในกลุ่ม SAMART ราคาเป้าหมายของ ณ ปลายปี 2560 ที่ 17.5 บาท สะท้อนอัตราส่วน PER ที่ 25 เท่า (หรือคิดเป็น +0.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเหนืออัตราส่วน PER ระยะยาวของหุ้นเองซึ่งอยู่ที่ 17.1 เท่า)