ดีอีเร่งลงทุนเคเบิลชงแคทบริหารราคา

 โพสต์ทูเดย์ - กระทรวงดิจิทัลหารือ กสทช.ลงทุนเคเบิลใต้น้ำ ให้แคทเช่าหารายได้ กดค่าบริการอินเทอร์เน็ตต่ำลง
          รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มีหนังสือด่วนมากถึงสำนักงาน กสทช. หารือถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในกรณีที่รัฐบาลจะลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ และขยายความจุของระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ แล้วให้สิทธิบริษัท กสท โทรคมนาคม เช่านำไปให้บริการ
          "กระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อต้องการทราบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากทางกระทรวงไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม" รายงานข่าวระบุ
          นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการ กสทช. กล่าวว่า กรณีนี้ยังไม่ได้หารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทค.) แต่มองว่าสามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม ภายในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 อยู่แล้ว
          สำหรับแนวทางที่กระทรวงดิจิทัลฯ จะดำเนินการ คือ รัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำและขยายความจุของระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ แล้วให้สิทธิ บริษัท กสท
          โทรคมนาคม
 ไปบริหารจัดการถัวเฉลี่ยกับต้นทุนที่ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อทำให้ราคาค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ในประเทศถูกลงและสามารถแบ่งปันกับประเทศเพื่อนบ้านได้