แคทบริการคลาวด์ใหม่

นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท กล่าวว่า จัดงาน IRIS CLOUD No.1 Trustable Cloud Provider ขึ้นเพื่อตอกย้ำความสำเร็จของบริการ IRIS CLOUD ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใช้บริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยประมาณ 40% ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตของรายได้สูงถึง 104%
          ในปีนี้แคท มุ่งพัฒนาให้บริการ Cloud แบบ prepaid ในชื่อ IRIS STARTUP เพื่อสนับสนุนความต้องการของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กใช้งานได้อย่างเหมาะสมด้วยจุดเด่นคือสามารถใช้บริการ Cloud ได้ง่าย รวดเร็ว สะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ไม่มีปัญหาเรื่องภาษาสื่อสาร หมดกังวลเรื่องความแตกต่างทางด้านเวลา รวมถึงยังช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายจากการถ่ายโอนข้อมูล ฯลฯ
          "ปีที่ผ่านมาแคท ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐให้เข้ามาดูแลในส่วน Infrastructure, Network, ระบบรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ จำนวนมาก" นายชัยยุทธกล่าว