"จีเอเบิล"ชู3 โซลูชั่นเรือธง ย้ำผู้นำ Digital Transformation Agent

จีเอเบิล (G-ABLE) นำเสนอ 3 โซลูชั่น  Big Data, Marketing Technology และ Cloud Infrastructure ย้ำภาพผู้นำตลาด Digital Transformation Agent โดย จีเอเบิล มีส่วนร่วมในการทำ Transform ให้กับองค์กรธุรกิจของไทยในทุกอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังเป็นผู้เปิดตลาด Big Data Solutions รวมถึงการลงทุนสร้าง Big Data Experience Center แห่งแรกของไทย ซึ่งเป็นผลที่ทำให้บริษัทมียอดขายโตขึ้น 86% พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้งานกับเทคโนโลยี Machine Learning , Marketing Technology (MarTech) และ Internet of Things (IoT) โดยในปีนี้ทางบริษัทมีคอนเซปต์ในการทำ Digital Transformation อยู่ 3 อย่าง ประกอบด้วย สร้างความสามารถในการวัดผล (Measurable), สร้างระบบอัตโนมัติ (Automated) และสร้างความสามารถในการขยายผล (Scalable) ซึ่งนำเสนอผ่านโซลูชั่นหลักๆประกอบด้วย 1.Modern Digital Solutions : มี Big Data เป็นแกนหลักเป็นกลุ่มโซลูชั่นที่มาจากการผสานนวัตกรรมใหม่เน้นเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสูงอย่างBig Data&Analytics,Advance Technologies, Security, Cloud Applications เป็นต้น 2. Enterprise Solutions : โซลูชั่นที่เน้นการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจทั้ง DigitalvMarketing, Enterprise Business Solutions,Enterprise Communication Microsoft Solutions และ Marketing Technology (MarTech) ที่เป็นเรือธงของโซลูชั่นนี้ 3. Infrastructure Solutions : โซลูชั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานในระบบสารสนเทศ เน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนให้ง่ายในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับขยายให้รองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีเรือธงเป็น Cloud Infrastructure & Platform รวมถึง IT Operation Management และ Oracle Solutions
          นายสุเทพ  อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท G-ABLE กล่าวว่า Digital Transformation เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการก้าวไปข้างหน้าเมื่อเราร่วมมือกับลูกค้าก็จะตอบโจทย์กับ 3 โซลูชั่นที่วางไว้ได้ โดย จีเอเบิล ต้องการที่จะเป็น Digital Transformation Agent  โดยนำความรู้ ประสบการณ์ที่เรามีมาช่วยลูกค้าในการ Tranforms สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนหลักในด้านนี้ยังคงเป็น FSI, Telecommunication ,Education, Energy Industrial และ Government & State Enterprise โดยมองว่าในอีก 2 ปีอุตสาหกรรมในกลุ่ม Healthcare , Services, Transportation & Logistic หรือ Media จะมีการตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้น ขณะที่ Cloud Infrastructure ยังคงเป็นโซลูชั่นที่สร้างรายได้สูงสุด แต่เติบโตเร็วที่สุดเป็น Analytic Data