ไอเน็ตพร้อมสกัดเว็บผิดกม.

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) ในนามสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (สมาคมไอเอสพี) ได้เดินทางมายื่นหนังสือแสดงจุดยืนในการมีความร่วมมือกับ กสทช.ในการจัดการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเตอร์เน็ต โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าว
          นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต ในฐานะนายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย กล่าวว่า การยื่นหนังสือต่อนายฐากรครั้งนี้เพื่อแสดงจุดยืนในการมีความร่วมมือกับ กสทช.ในการจัดการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ ยินดีจะรีบดำเนินการ แต่ตามกระบวนการกังวลว่าระยะดำเนินการอาจไม่เสร็จสิ้นใน 7 วัน เนื่องจากข้อมูลบางชุดได้มีการเข้ารหัสไว้จากต่างประเทศ
          นายฐากรกล่าวว่า ไอเอสพีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการนำเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายออกจากอินเตอร์เน็ต โดยในวันที่ 27 เมษายน ทาง กสทช.จะส่งคำสั่งไปยังไอเอสพีทุกรายโดยแนบหมายศาลในการนำเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมลงจากอินเตอร์เน็ต โดย กสทช.กับไอเอสพีจะประสานงานในการกำหนดขั้นตอนการนำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมลง โดยเฉพาะข้อมูลที่คงค้างในระบบภายในระยะเวลา 7 วัน