"โมบาย แอลทีอี"คว้า4Gลุยธุรกิจมือถือร่วมTOT

แหล่งข่าวจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เปิดเผยว่า หลังจากที่ ทีโอที ได้เปิดให้บริษัทที่สนใจยื่น ข้อเสนอเกี่ยวกับแผนธุรกิจรายละเอียดการขยายโครงข่าย และผลตอบแทนในการเป็นคู่ค้าในการให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz จำนวน 60 MHz (อายุสัญญาสัมปทานสิ้นสุด 2568) นั้น ล่าสุด บริษัทที่ปรึกษาได้คัดเลือกบริษัทที่ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดแล้วคือ บริษัท โมบาย แอลทีอี จำกัด อย่างไรก็ตาม ต้องรอเจรจาก่อนเสนอบอร์ด ทีโอที อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
          ก่อนหน้านี้ มีบริษัทที่สนใจยื่นแผนธุรกิจเข้า จำนวน 6 บริษัท จาก 13 บริษัทที่สนใจมารับรายละเอียด ได้แก่ 1.บริษัท ทานตะวัน เทเลคอม จำกัด 2.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือเอดับบลิวเอ็น 3.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 4.TUC RMV for 2300 MHz Consortium กลุ่มทรูฯ 5.บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด และ 6.บริษัท โมบาย แอลทีอี จำกัด
          แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ในการพิจารณาเรื่องนี้มี บริษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และบริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ จำกัด ขณะที่มีคณะกรรมการเจรจากับคู่ค้าตามแผนธุรกิจไร้สายคลื่นความถี่ย่าน 2300 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ที่ประธาน คณะกรรมการเจรจาคือ พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ อยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้า ซึ่งจะต้องเจรจาให้เสร็จภายใน 45 วัน จากนนั้น ทีโอที จะประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอผ่านไม่เกิน วันที่ 25 เมษายน ก่อนเพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอที พิจารณาในวันที่ 26 เมษายนนี้
          ขั้นตอนหลังจากนั้น จะส่งสัญญาให้คณะกรรมการบริษัทรับรองผล และส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดดู คาดว่าจะไม่มีปัญหา และสามารถเซ็นสัญญาได้ภายในไตรมาส 3 ปีนี้ โดยจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ตามแผนธุรกิจคู่ค้าจะเป็นผู้จัดให้มีโครงข่าย 4G/LTE ตลอดจนเทคโนโลยีอื่น ในอนาคต และเปิดให้บริการภายในปีแรกไม่น้อยกว่า 1,800 แห่ง