เลขหมายโทรคมปี59เฉียด20ล.เบอร์

เผยปี 59 โอเปอเรเตอร์ได้รับจัดสรรเลขหมายโทรคมรวมฟิกซ์ไลน์ และมือถือเฉียด 20 ล้านเลขหมาย ทรู แชมป์ได้รับจัดสรรทั้งฟิกซ์ไลน์ และมือถือสูงสุดกว่า 10 ล้านเลขหมาย
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) วันนี้ (18 เม.ย.) จะมีการรายงานผลดำเนินงานคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม และรายงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ประจำเดือน ธ.ค.2559
          โดยปี 2559 กสทช.ได้จัดสรรเลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่รวม 1,017,000 เลขหมาย เป็นที่น่าสังเกตว่า บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้น ได้รับการจัดสรรสูงสุด 981,000 เลขหมาย หรือคิดเป็น 96.46% ของทั้งหมด ทั้งที่สัญญาสัมปทานระหว่าง ทรูฯ กับ บมจ. ทีโอที กำลังจะสิ้นสุดในปี 2561
          ส่วนการคืนเลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ทั้งหมด เป็นการคืนเลขหมายของ บมจ. ทีโอที จำนวนทั้งสิ้น 526,000 เลขหมาย
          ขณะที่ การจัดสรรเลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2559 มีการจัดสรรเลขหมายรวม 18,080,000 เลขหมาย แบ่งเป็นการจัดสรรเลขหมายให้บริษัทเรียล มูฟ จำนวน 9,630,000 เลขหมาย คิดเป็น 53.26% รองลงมาเป็นการจัดสรรเลขหมายให้ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำนวน 6,230,000 เลขหมาย คิดเป็น 34.45% ส่วนที่เหลือเป็นการจัดสรรให้กลุ่มผู้รับใบอนุญาตที่เป็นเอ็มวีเอ็นโอ จำนวน 1,520,000 เลขหมาย คิดเป็น 8.40% และบริษัทดีแทค ไตรเน็ต จำนวน 700,000 เลขหมาย คิดเป็น 3.87%
          ส่วนรายงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เดือน ธ.ค.2559 มีการเพิ่มขึ้นของการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนการอนุญาต 160 ใบอนุญาต เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 2.4 เท่า ขณะที่การอนุญาตทั้งหมดตั้งแต่ปี 2548-2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 673 ใบอนุญาต
          ในรายละเอียดการอนุญาตปี 2559 เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งจำนวน 82 ใบอนุญาต และใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง จำนวน 78 ใบอนุญาต ในจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่ให้ความสนใจประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบสายเช่า (leased line) บริการอินเทอร์เน็ตแบบเอ็กซ์ดีเอสแอล และบริการอินเทอร์เน็ตแบบไวไฟ จำนวน 25 ราย
          ส่วนแนวโน้มปี 2560 การขออนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เพื่อประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตแบบไวไฟลักษณะ พ้อยต์ ทู พ้อยต์ หรือ พ้อยต์ ทู มัลติพ้อยต์ คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
          นอกจากนี้ ยังมีวาระสำคัญที่น่าจับตา ได้แก่ เรื่องพิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางและจำนวนค่าปรับทางปกครองกรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 ราย ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคงสิทธิเลขหมาย เรื่องการปรับปรุงการคิดค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รวมถึงเรื่องการดำเนินคดีกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม กรณีใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต