ไทยพาณิชย์ลงทุนสตาร์ทอัพด้านสกัดภัยไซเบอร์

โพสต์ทูเดย์ - ไทยพาณิชย์ยกระดับความปลอดภัยธุรกรรมการเงิน ลงทุนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีระบุพิกัดอัจฉริยะ
          นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส เปิดเผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส ประกาศแผนลงทุนใน "พัลส์ ไอดี" (PulseiD) สตาร์ทอัพด้านการบริการข้อมูลเพื่อระบุพิกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในฮ่องกง มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อระบุตัวตนสำหรับใช้ในธุรกิจต่างๆ เช่น ธนาคาร โทรคมนาคม
          นายธนา กล่าวว่า ปัจจุบันการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ได้ขยายไปสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือ ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ยังมีความกังวลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอยู่ ธนาคารจึงจะศึกษา ทดสอบ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบุพิกัดอัจฉริยะจากพัลส์ ไอดี ในด้านระบบการรักษาความปลอดภัยลูกค้า การตรวจสอบการกระทำทุจริต และการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้
          ทั้งนี้ แพลตฟอร์มของพัลส์ไอดีสามารถจดจำตัวตน จำแนกประเภทของลูกค้าผ่านพฤติกรรมการใช้งาน และป้องกันการเกิดทุจริตของการทำธุรกรรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์บนบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาระบบยืนยันตัวตนของลูกค้าในการทำธุรกรรมออนไลน์อีกด้วย
          นายอเล็กซ์ โทปาโลสกี้ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารพัลส์ไอดี กล่าวว่า ความร่วมมือนี้จะทำให้สามารถพัฒนาแนวทางใหม่ๆ ในการต่อสู้กับการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลและการทุจริตบนโลกไซเบอร์อีกด้วย