"ทรู"ควัก290ล้านบาทจ่ายค่าปรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)ชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)ในกรณีที่ติดตราสัญลักษณ์ทรูบนตู้โทรศัพท์สาธารณะนั้นโดยทรูได้ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวโดยได้นำเช็คเงินสดมาส่งให้ทีโอทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นค่าเสียหายส่วนแรกพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา7.5%นับตั้งแต่วันที่23ก.ค.47-วันที่30มี.ค.60คิดเป็นเงิน292ล้านบาทส่วนค่าเสียหายส่วนที่2จำนวน90บาทต่อตู้ต่อเดือนนับตั้งแต่วันที่23ก.ค.47 ไปจนกว่าทรูจะยุติการใช้สัญลักษณ์และหันมาใช้สัญลักษณ์ทีโอทีนั้นทรูอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลก่อนแล้วจะนำเงินส่งทีโอทีต่อไป
          ทั้งนี้ทีโอทีได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากทรูเนื่องจากทรูได้ติดรูปสัญลักษณ์ของทรูบนตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างทรูกับทีโอทีถือว่าผิดเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโดยทีโอทีได้ยื่นฟ้องร้องค่าเสียหายจากทรูคิดเป็นเงิน433.85ล้านบาทเมื่อ12ก.ค.49และเมื่อศาลปกครองสูงสุดให้ทีโอทีชนะคดีดังกล่าวทางทรูก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับทีโอทีสำหรับทรูนั้นเป็นผู้รับสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน2.2ล้านเลขหมายขณะนี้เหลือผู้ใช้บริการ1.3ล้านเลขหมายโดยสัมปทานสิ้นสุดในเดือนต.ค.61นี้ซึ่งทีโอทีศึกษาแนวทางหลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุด3แนวทางคือ1.ทีโอทีดำเนินธุรกิจเอง2.ทีโอทีทำธุรกิจกับรายเดิม3.ทีโอทีทำกับเอกชนรายใหม่.
--จบ--