"Google" เผย "สถิติ-ข้อมูล" น่าสนใจว่าด้วย "คนไทย"กับการใช้ "อินเตอร์เน็ต"

       วสิทธิ์ สถิตวรพงศ์
          www.facebook.com/matichonTV
          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ทางทีมงาน "Google News Lab" ได้เชิญนักสื่อสารมวลชนชาวไทยไปพบปะ พูดคุย เพื่อนำเสนอข้อมูลและแบ่งปันความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับแวดวงสื่อออนไลน์ร่วมสมัย
          ในยุคปัจจุบัน ที่ "อินเตอร์เน็ต" คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบเอาไว้ด้วยกัน และทำให้การติดต่อสื่อสารกลายเป็นเรื่องง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว
          ทีมงาน Google ได้เปิดเผยสถิติน่าสนใจหลายประการ อาทิ
          - ไทยเป็นประเทศที่มีความเร็วอินเตอร์เน็ตอยู่ในอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 90% ของทั้งประเทศ
          - ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยอยู่ที่ 46 ล้านคน คาดว่าจะเพิ่มเป็น 59 ล้านคนภายในปี 2563
          - ในจำนวนดังกล่าวเป็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือประมาณ 30 ล้านคน
          - คนไทยใช้เวลาเล่นอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 4.18 ชั่วโมง/วัน
          - ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี
          - ในแต่ละวันมีการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ Google มากกว่า 3,000 ล้านครั้ง
          - สำหรับประเทศไทย คำค้นหายอดนิยมในเว็บไซต์ Google คือ "หวย" ซึ่งตัวเลขการค้นหาจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นในวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
          ด้วยการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่ง่ายดายขึ้น ใครๆ ก็สามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้ ส่งผลให้พฤติกรรมการรับข่าวสารของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปสู่ "สองลักษณะสำคัญ" ดังนี้
          1. คนส่วนใหญ่หันไปใช้โทรศัพท์มือถือในการรับข่าวสารมากกว่าดูโทรทัศน์หรืออ่านจากหนังสือพิมพ์
          2. คนส่วนใหญ่รับข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเป็นหลัก แทนที่การรับข่าวสารจากสำนักข่าวเหมือนในอดีต
          โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนหันไปรับข่าวสารจากสื่อโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
          - สามารถรับข่าวสารได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะข่าวด่วน (Breaking News)
          - ข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เป็นข่าววาไรตี้ที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะข่าวบันเทิง อาทิ เรื่องดารา เพลง และภาพยนตร์
          - ข่าวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียสามารถแสดงความคิดเห็น (Comment) และ แบ่งปัน (Share) ได้ง่าย นั่นทำให้ผู้รับข่าวรู้สึกว่าตนเองกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับข่าวสารเหล่านั้น หรือรู้สึกว่าเป็นข่าวที่เรื่อง "ใกล้ตัว" ของพวกเขา
          สำหรับกลุ่มคนที่เปิดรับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียมากที่สุดคือ ผู้หญิงอายุระหว่าง 18-24 ปี ขณะที่กลุ่มคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปยังคงนิยมรับข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เป็นหลัก
          ทว่า การรับข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียนั้นก็มีสิ่งกวนใจใครหลายคนนั่นคือ "โฆษณา" ซึ่งถือเป็นช่องทางที่สำนักข่าวหลายออนไลน์แห่งใช้หารายได้
          จึงนำมาสู่การติดตั้งโปรแกรมบล็อคโฆษณา หรือ "AdBlock" ซึ่งกลุ่มคนอายุ 18-24 ปี เป็นกลุ่มที่ติดตั้งโปรแกรม AdBlock มากที่สุด สาเหตุที่พวกเขาติดตั้งโปรแกรม AdBlock เพราะว่า
          - โฆษณาที่เด้งขึ้นมาทำให้พวกเขารู้สึกว่ามันน่ารำคาญ โดยเฉพาะในตอนที่กำลังอ่านข่าวหรือดูคลิปวิดีโอแล้วมีโฆษณาขึ้นมาคั่นกลาง
          - โฆษณาบางชนิดดูรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของพวกเขา (สืบเนื่องจาก Google และบริษัทอีกหลายแห่งมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต รวมถึงประวัติการค้นหาต่างๆ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้คนนั้น)
          - บางคนเชื่อว่าการติดตั้งโปรแกรม AdBlock ช่วยเพิ่มความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากขึ้น
          - เพื่อเป็นการประหยัด Data (แพ็กเกจอินเตอร์เน็ตของแต่ละเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) เพราะไม่จำเป็นต้องโหลดโฆษณา
          - และบางคนเชื่อว่าการติดตั้งโปรแกรม AdBlock จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่โทรศัพท์
          หากพูดถึงเว็บไซต์ที่คนไทยนิยมเข้าไปเสพข่าวสารมากเป็นอันดับต้นๆ คงปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือเว็บไซต์รวมคลิปวิดีโอ "Youtube" จากผลการสำรวจพบว่าคนไทยใช้เวลาอยู่ใน Youtube ยาวนานกว่าการดูโทรทัศน์ถึง 62%
          หัวใจหลักที่ทำให้คนไทยนิยมเสพข่าวสารต่างๆ ผ่าน YouTube คือ 'การแชร์' ที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยปัจจัยสำคัญที่คนจะเลือกแชร์ข่าวใดๆ ผ่าน YouTube คือ
          - ข่าวนั้นเป็นข่าวเด่นประจำวัน (Talk of The Town)
          - ข่าวนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเขาเอง ซึ่งอาจรวมถึงรสนิยม/ความชอบส่วนบุคคล เช่น คนชอบดูกีฬาก็จะแชร์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกีฬามากกว่าคนที่ไม่ชอบดูกีฬา
          - ข่าวนั้นมีคุณค่า มีประโยชน์ และน่าจดจำ ท้ายที่สุดแล้ว แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทและทำให้พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด
          แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกรับข่าวสารที่มีประโยชน์และข้อมูลที่เป็นความจริง เพราะหากเราไม่พิจารณาหรือตรวจสอบข่าวให้ดีเสียก่อน ข่าวที่เราแชร์ออกไปอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของใครหลายคน
          ดังนั้น รบกวน "เช็กก่อนแชร์" นะครับ
          TIPS น่ารู้สำหรับการใช้เว็บไซต์ Google ในการค้นหาข่าวสาร
          การค้นหาขั้นสูง (Advance Search) 1. ใช้เครื่องหมาย "ลบ" ( - ) ตัดคำที่ไม่จำเป็นเวลาจะเสิร์ชหาข้อมูล เช่น หากต้องการค้นว่า "เสือจากัวร์" วิ่งได้เร็วเท่าไร ให้เสิร์ชคำว่า "jaguar speed -car" ระบบจะตัดการค้นหาที่เกี่ยวกับ "รถยนต์จากัวร์" ออกไป
          2. เสิร์ชข้อมูลจาก "เว็บไซต์เฉพาะ" ที่ต้องการ ได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 2.1.1. เข้าเว็บไซต์ Google  2.1.2. พิมพ์คำสั่ง "site : เว็บไซต์ที่ต้องการ" ตามด้วยคีย์เวิร์ด เช่น "site : bbc.com environment problem" ระบบจะค้นหาข้อมูลเฉพาะที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ bbc เท่านั้น
          3. เสิร์ชข้อมูลด้วยนามสกุลไฟล์ หากต้องการข้อมูลที่เป็นไฟล์ PDF ให้เสิร์ชว่า "คีย์เวิร์ด.PDF" เช่น "environment problem.PDF"
          4. ถ้าต้องการเสิร์ชข้อมูลที่มาจากหน่วยงานราชการให้เติม ".gov" ตามหลังคีย์เวิร์ด เช่น environment problem.gov