กสทช.ชงบอร์ดดีอีเคาะคลื่นความถี่รถไฟ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ ทำหนังสือถึงสำนักงาน กสทช.เพื่อขอหารือถึงการใช้ คลื่นความถี่ในโครงการรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยว่าควรใช้คลื่นใดในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้า เบื้องต้นการใช้คลื่นความถี่สำหรับรถไฟน่าจะเป็นคลื่นย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเหมาะกับรถไฟที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เพราะจีนใช้คลื่นความถี่ ย่านดังกล่าว ส่วนคลื่นย่าน 400 เมกะเฮิรตซ์ น่าจะใช้กับรถไฟที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่น เพราะเป็นเทคโนโลยีเดียวกัน "การให้บริการรถไฟและรถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการประชาชนขณะนี้ ประเทศไทยมีโครงการรถไฟฟ้ามากกว่า 11 เส้นทาง ดังนั้น กสทช. และกระทรวงคมนาคม ก็ต้องหารือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่มีประสิทธิภาพ"
          นายฐากรกล่าวว่า จำเป็นต้องนำเรื่องดังกล่าวหารือในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(บอร์ดดี อี) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อให้บอร์ดดีอีกำหนดเป็นนโยบาย และ  กสทช.พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐ.