กสทช.กำชับค่ายมือถือรับมือสัญญาณไม่สะดุดช่วงหยุดยา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 13-17 เม.ย.นี้ เป็นช่วงที่มีสถิติการใช้โทรศัพท์มือถือกันมาก โดยประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารและส่งข้อความอวยพรกันผ่านแอพพลิเคชันหรือคลิปวีดิโอสั้นจากโทรศัพท์มือถือ ทำให้ กสทช.เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้งานในช่วงดังกล่าว จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการ ที่ต้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสารผ่านบริการมือถือ และเพื่อป้องกันมิให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการมือถือในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง
          “การดำเนินการทั้งหมดของสำนักงาน กสทช.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนให้สามารถใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีปัญหาในการใช้งานในช่วงวันหยุดสงกรานต์”.