กสทช.หาช่องเก็บภาษี"ไลน์-เฟซบุ๊ก"จัดระดมสมองนักธุรกิจโทรคมฯอาเซียน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ได้รวมประชุมกับองค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย มีประเด็นหารือเกี่ยวกับธุรกิจ Over-The-Top (OTT) หรือธุรกิจที่ใช้ความสามารถของแอพพลิเคชั่นผนวกกับช่องทางการสื่อสารในธุรกิจโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมกระจายเสียงแพร่ภาพ อาทิ ไลน์ เฟซบุ๊ก และอะโกด้า โดยใช้แอร์ไทม์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยไม่มีการแบ่งส่วนแบ่งรายได้หรือหักภาษีเลย ที่ประชุมเห็นว่าควรวางแนวทางกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดผล กระทบกับผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน ซึ่ง กสทช.จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้ประกอบการโทรคมนาคมอาเซียน วันที่ 12-13 กันยายนนี้ จะเชิญผู้กำกับกิจการโทรคมนาคม, ผู้ให้บริการ ในภูมิภาคอาเซียนกว่า 50 หน่วยงานมาประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลการประกอบธุรกิจ OTT ในทางปฏิบัติให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดเก็บรายได้ธุรกิจ OTT เพื่อสร้างความสมดุลไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการท้องถิ่น
          "ส่วนตัวมองว่าปัญหา OTT ถือเป็นอีก 1 ภารกิจเร่งด่วนของ กสทช. เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีของประเทศ ส่วนหนึ่งที่จัดเก็บได้น้อยเพราะการขายและทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ ราว 20-30% ผ่านระบบที่ตั้งไว้อยู่ในต่างประเทศ เช่น ประชาชนซื้อสินค้าของ ไลน์ ผ่านบัตรเครดิต ระบบการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นจะเกิดที่ประเทศญี่ปุ่น แม้การซื้อขายสินค้าและบริการจะเกิดขึ้นที่ไทยก็ตาม ส่งผลไทยไม่สามารถจัดเก็บภาษีเข้าประเทศอย่างที่ควรจะเป็น" นายฐากร กล่าว และว่า จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าในอนาคตอันใกล้ไทยจะมีการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง OTT ราว 70% กสทช.จึงต้องรีบเข้ามาดูแล มิเช่นนั้นภาษีประเทศไทยอาจจะหายหมด