ผุด"ดิจิทัล"พาร์ค.500 ไร่ หนุนนโยบายไทยแลนด์4.0

รมว.กระทรวงดีอี ผลักดัน “โครงการดิจิทัล พาร์ค”หวังหนุนนโยบายรัฐ พร้อมร่วมยกระดับ 3 จังหวัดอีอีซี สู่ “เมืองอัจฉริยะ”
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า โครงการของกระทรวงดีอี จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โดยจะต้องทำให้เกิดผลระยะยาว
          โดยเฉพาะการสร้าง ‘ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์’ ซึ่งจะตั้งขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ของ กสท โทรคมนาคม ที่อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี หรือเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ อาทิ แอพพลิเคชั่น ศูนย์บริการจัดเก็บข้อมูล (ดาต้าเซ็นเตอร์) และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) เพื่อนำไปสู่การให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ด้านนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
          ทั้งนี้ พื้นที่ภายใน ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ จะแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น ศูนย์นวัตกรรมด้านดิจิทัล สถาบันวิจัยด้านดิจิทัล ที่ตั้งบริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัล ที่พักอาศัยสำหรับนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งยังมีพื้นที่สีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
          คาดหากดำเนินการแล้วเสร็จพื้นที่ดังกล่าวยังกลายเป็นชุมชนด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอาเซียน
          ขณะที่ สิทธิประโยชน์จูงใจ ผู้เข้ามาใช้พื้นที่ในดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ จะมีการสร้างสภาวะแวดล้อมทุกอย่างเป็นดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
          ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของอินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์ ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบนความกว้างของความถี่ (แบนด์วิธ) ไม่จำกัด และจะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในอัตราสูงสุด คือ ยกเว้นภาษี 8 ปี และลดหย่อนเพิ่มเติม 50% ในอีก 5 ปีถัดมา
          รวมทั้งการยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์วิจัย หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกชนิด การอำนวยความสะดวกในการเข้ามาทำงานของนักวิจัยระดับโลก และยกเว้นการเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาของนักวิจัยที่ทำงานในดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์
          ขณะเดียวกัน ยังอยู่ระหว่างการวางแผนยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 3 จังหวัด ทั้งชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ต่อจากจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ ที่นำร่องดำเนินการไปแล้วด้วย