ไอริสคลาวด์โตดี"กสท"แตกไลน์ เติมเงิน"เอสเอ็มอี-สตาร์ตอัพ"

นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กสท ได้เปิดให้บริการไอริสคลาวด์ (บริการจัดเก็บข้อมูล) มาตั้งแต่ปี 2555 โดยปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในลำดับต้นๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือหน่วยงานภาครัฐเป็นลูกค้าไอริสคลาวด์มากกว่า 70% และเอกชน 30% โดยในปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตของรายได้สูงถึง 104% คิดเป็นรายได้ 400 ล้านบาท ส่วนปีนี้ตั้งเป้าเติบโตไว้ที่ 40% หรือคิดเป็น 560 ล้านบาท
          นายชัยยุทธกล่าวว่า ในปี 2560 ทาง กสท ได้ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยให้บริการคลาวด์ในแบบระบบเติมเงิน (พรีเพด) ในชื่อไอริส สตาร์ตอัพ เพื่อสนับสนุนความต้องการของกลุ่มเอสเอ็มอีและ สตาร์ตอัพให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ ด้วยจุดเด่นคือสามารถใช้บริการ คลาวด์ได้ง่าย รวดเร็ว สะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงยังช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายจากการถ่ายโอนข้อมูล โดยเริ่มต้นคิดค่าบริการเพียงชั่วโมงละ 0.50 บาท/กิกะไบต์ ปัจจุบันมูลค่าตลาดคลาวด์ของผู้ประกอบการไทยอยู่ที่ 2,000-3,000 ล้านบาท กสท อยู่ในอันดับ 1 หรือ 2
--จบ--